Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017


Kể từ 1/12/2017, nhiều chính sách mới quy định trong kinh doanh, hành chính, y tế, môi trường… bắt đầu có hiệu lực.Từ 5/12/2017, trên “sổ đỏ” sẽ ghi tên các thành viên trong hộ gia đình 


Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn thi hành luật Đất đai. Theo đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cấp cho hộ gia đình (HGĐ) được ghi thông tin như sau:


– HGĐ sử dụng đất thì ghi “HGĐ, gồm ông” (hoặc “HGĐ, gồm bà”) thay vì ghi “hộ ông” hoặc “hộ bà” như quy định hiện hành.


– Sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ HGĐ; địa chỉ thường trú của HGĐ.


– Dòng tiếp theo ghi “cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc cùng sử dụng đất hoặc cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân các thành viên còn lại trong HGĐ có chung QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.


– Trường hợp chủ HGĐ không có QSDĐ chung của HGĐ thì ghi người đại diện là thành viên khác của HGĐ có chung QSDĐ với HGĐ.


Thay đổi thời hạn nâng lương cho người làm công tác cơ yếu


Về chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước được đề cập tại Thông tư 07/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 1/12/2017).


Theo đó, điều kiện thời gian nâng bậc lương cấp hàm cơ yếu được điều chỉnh so với quy định hiện hành như sau:


– Từ bậc 8 hệ số lương (HSL) 8.00 lên bậc 9 HSL 8.60 là 4 năm (quy định hiện hành không xác định thời gian).


– Từ bậc 9 HSL 8.60 lên bậc 10 HSL 9.20 là 4 năm (quy định hiện hành không có HSL bậc 10).


– Thời hạn nâng bậc lương các hàm cấp từ bậc 1 đến bậc 7 tiếp tục giữ nguyên như quy định hiện hành.


Công bố gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở


Thông tư 39/2017/TT-BYT công bố về 2 gói dịch vụ y tế cơ bản (GDVYTCB) cho tuyến cơ sở được Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ 1/12/2017. Cụ thể:


GDVYTCB do quỹ bảo hiểm y tế chi trả được áp dụng tại trạm y tế cấp xã và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình độc lập, trạm y tế và phòng khám quân dân y gồm 76 kỹ thuật khám, chữa bệnh và 241 loại thuốc sử dụng tại tuyến xã.


GDVYTCB phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe được áp dụng tại trung tâm y tế cấp huyện và các trạm y tế cấp xã gồm các dịch vụ thiết yếu sau:


– Các dịch vụ tư vấn, truyền thông, giáo dục, nâng cao sức khỏe như: ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện…;


– Các dịch vụ giám sát và phòng, chống các bệnh, dịch truyền nhiễm;


– Các dịch vụ về y tế học đường…


Mẫu biên bản, quyết định mới để xử phạt vi phạm giao thông được áp dụng


Thông tư 37/2017/TT-BGTVT bổ sung một số mẫu biên bản, quyết định xử phạt VPHC mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt so với quy định hiện hành (có hiệu lực từ ngày 1/12/2017), đơn cử như:


– Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt;


– Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt VPHC;


– Quyết định giao quyền xử phạt VPHC;


– Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc VPHC;


– Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ theo thủ tục hành chính…


Không chiếm dụng gầm cầu làm nơi ở, bãi đỗ xe hay kinh doanh các dịch vụ khác


Thông tư 35/2017/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2017, quy định:


– Các vị trí gầm cầu đường bộ được cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời trước 01/12/2017, khi hết thời hạn sử dụng tạm thời thì tổ chức, cá nhân được giao sử dụng có trách nhiệm hoàn trả và bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ như hiện trạng ban đầu.


Cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tiếp nhận mặt bằng do tổ chức, cá nhân bàn giao.


– Với các tổ chức, cá nhân không thực hiện bàn giao, hoàn trả khi hết thời hạn sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời sẽ bị cơ quan quản lý đường bộ xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho UBND các cấp để tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định.


Người Việt vào chơi casino phải chứng minh thu nhập trên 10 triệu đồng


Thông tư 102 hướng dẫn Nghị định về kinh doanh casino có hiệu lực từ 1/12/2017, theo đó để tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino, người Việt Nam phải chứng minh được năng lực tài chính.


Trong đó, hồ sơ chứng minh gồm: Các chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân trong vòng 1 năm trước khi vào chơi casino; các chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.


Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh casino được phép thí điểm cho người Việt vào chơi casino có trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ theo quy định trong thời hạn tối thiểu là 5 năm kể từ ngày cho phép người Việt vào chơi casino.


Thông tư này cũng quy định, doanh nghiệp kinh doanh casino phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh casino (quy định tại Điều 14 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP).


Điều chỉnh giảm lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá


Thông tư 111/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 257/2016/TT-BTC về phí, lệ phí công chứng, chứng thực hợp đồng có hiệu lực từ ngày 11/12/2017. Theo đó, phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ điều chỉnh giảm như sau:


– Đối với giá trị tài sản dưới 5 tỷ đồng: 90.000 đồng (trước là 100.000 đồng)


– Đối với giá trị tài sản từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng: 270.000 đồng (trước là 300.000 đồng)


– Đối với giá trị tài sản trên 20 tỷ đồng: 450.000 đồng (trước là 500.000 đồng)


Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm giảm từ ngày 11/12/2017


Từ ngày 11/12/2017 thì phí đăng ký giao dịch bảo đảm giảm mạnh như sau:


– Phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: giảm từ 70.000 đồng/hồ sơ xuống còn 30.000 đồng/hồ sơ.


– Phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm: giảm từ 30.000 đồng/trường hợp xuống còn 25.000 đồng/trường hợp.


Căn cứ Thông tư 113/2017/TT-BTC.


Về xử phạt trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm


Nghị định 119 quy định về xử phạt trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2017.


Theo đó, mức phạt tiền từ 2-5 triệu đồng về mã số, mã vạch áp dụng trong các trường hợp: không thực hiện đóng phí sử dụng; không làm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng; không đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền khi bị mất hoặc hỏng…


Phạt tiền từ 6-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng mã số, mã vạch có đầu mã quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp quyền; sử dụng mã số, mã vạch đã bị thu hồi; chuyển nhượng mã số, mã vạch đã được cấp.


Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền; sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với mã số, mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức mã số mã vạch quốc tế.


Phạt tiền từ 20-50 triệu đồng đối về sử dụng mã số, mã vạch trong trường hợp: Cung cấp hoặc sử dụng nguồn dữ liệu không đúng; cung cấp thông tin sai lệch về chủ sở hữu hoặc đối tượng sử dụng…


Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế


Thông tư số 101/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/12/2017 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.


Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trên phải thực hiện hạch toán riêng các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược; phải theo dõi riêng các khoản mục này trên hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.


Trường hợp các khoản doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược gắn với hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp thì thực hiện như sau:


– Nếu không hạch toán riêng được doanh thu từ hoạt động kinh doanh đặt cược với doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác, thì toàn bộ khoản doanh thu không tách riêng được là doanh thu dùng để tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh đặt cược;


– Nếu các khoản chi phí vừa liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược vừa gắn với hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp, phải thực hiện phân bổ các khoản chi phí theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu từ hoạt động kinh doanh đặt cược so với tổng doanh thu của doanh nghiệp.


Doanh nghiệp xuất khẩu sắp hết cơ hội được vay ngoại tệ


Theo Thông tư 31/2016 của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước. Qua đó nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu.


Quy định trên sẽ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2017. Như vậy, nếu Ngân hàng Nhà nước không gia hạn thì sau thời gian này, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ hết cơ hội được hưởng chính sách vay ưu đãi.


Xem thêm bài viết liên quan:


>> Điểm nhanh 05 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2017.


Yến TTH tổng hợp


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng