Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4/2017


Từ tháng 4/2017, rất nhiều chính sách mới quan trọng sẽ có hiệu lực như quy định hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Thanh tra ngành GTVT, đơn vị sử dụng NSNN được phép đăng ký rút tiền mặt qua mạng…


Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4/2017


Xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng


Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai (1/4/2017).


Qua đó, quy định cụ thể 02 phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng gồm: Xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng; Xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng. Dựa trên yêu cầu kỹ thuật, điều kiện cụ thể, khi thực hiện các công tác khảo sát xây dựng của từng công trình, dự án để áp dụng phù hợp từng phương án.


Quy định đơn vị sử dụng NSNN được đăng ký rút tiền mặt qua mạng


Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT_BTC, đối với các khoản thu ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt phát sinh tại Kho bạc Nhà nước thì thực hiện theo quy định hiện hành.


Đối với khoản thu ngân sách bằng tiền mặt phát sinh tại các đơn vị giao dịch, thì đơn vị có trách nhiệm số tiền mặt đã thu vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại.


Riêng khoản thu khác phát sinh tại Kho bạc Nhà nước thì người nộp tiền lập chứng từ để nộp tiền vào tài khoản của mình tại Kho bạc Nhà nước.


Thông tư cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động dịch vụ và thu phí bằng tiền mặt được để lại một phần hoặc toàn bộ mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại và ủy nhiệm cho ngân hàng thương mại thu hộ. Thông tư số 13/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 1/4/2017.


Từ 2/4/2017 tiến hành thu, truy tiền lương trốn đóng BHXH


Ngày 16/02/2017 vừa qua, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 37/2017/TT-BQP hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng. Theo đó:


Từ ngày 2/4/2017, sẽ truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động trong trường hợp sau: Điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng BHXH cho NLĐ; Đóng bù thời gian chưa đóng của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; Trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH của NLĐ.


Không tính lãi chậm đóng đối với số tiền truy thu trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương và đóng bù thời gian chưa đóng.


Quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Thanh tra ngành GTVT


Ngày 24/01/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2017/TT-BNV về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.


Theo đó, hệ số phụ cấp cho Đội trưởng, Phó Đội trưởng tại các đơn vị cụ thể như sau:


– Đội Thanh tra – An toàn của Cục Quản lý đường bộ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Đội trưởng là 0,50 và Phó Đội trưởng là 0,30.


– Đội Thanh tra – An toàn của Cục Đường sắt Việt Nam hoặc của Chi cục thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: Đội trưởng là 0,40 và Phó Đội trưởng là 0,25.


– Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở GTVT thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: Đội trưởng là 0,30 và Phó Đội trưởng là 0,20.


– Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại: Đội trưởng là 0,20 và Phó Đội trưởng là 0,10.Thông tư 01/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/4/2017.


Hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/ hồ sơ cho CBCC xử lý hồ sơ VPHC


Thông tư 19/2017/TT-BTC về quyết toán kinh phí ngân sách cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC) có hiệu lực từ ngày 15/4/2017.


Theo đó, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/hồ sơ.


Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn thêm một số khoản chi có tính chất đặc thù trong theo dõi thi hành pháp luật xử lý VPHC như:


– Chi tổ chức cuộc thi, hội thi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC theo quy định tại Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP;


– Chi mua, thuê trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC theo quy định tại Quyết định 58/2015/QĐ-TTg;


– Chi công bố kết quả xử lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng…


Áp dụng quy định mới về tiền lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng


Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng và phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng có hiệu lực từ 15/4/2017.


Theo đó, chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng được quy định như sau:


Mức lương thực hiện bằng hệ số lương nhân với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.


Hệ số lương được quy định chi tiết tại Bảng lương ban hành kèm theo Nghị định; trong đó, phân thành ba loại A, B, C với 4 nhóm đối tượng, 10 bậc lương, hệ số cao nhất lên đến 6.65 và thấp nhất là 2.70.


Ngoài ra, quy định các loại phụ cấp, trợ cấp đối với công nhân quốc phòng như sau:


Phụ cấp thâm niên vượt khung; Phụ cấp khu vực phụ cấp đặc biệt; Phụ cấp độc hại nguy hiểm; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp công vụ; Phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.


Từ năm 2020, bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với xe gắn máy


Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 04/2017/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 25/4/2017) về danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.


Theo đó, nhóm phương tiện giao thông vận tải (GTVT) phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: Xe mô tô, xe gắn máy; Xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống (Hiện nay chỉ yêu cầu dán nhãn đối với ô tô con từ 7 chỗ trở xuống).


Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng đối với nhóm phương tiện GTVT (sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới) được quy định như sau:


– Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: Xe mô tô, xe gắn máy đến hết 31/12/2019; Xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ đến hết ngày 31/12/2017;


– Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với: Xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 01/01/2020; Xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống; Xe ô tô con trên 7 chỗ đến 9 chỗ từ ngày 01/01/2018.


Xem thêm bài viết khác:


>> Công khai Báo cáo tài chính Nhà nước bằng nhiều hình thức.


Theo Trí thức trẻ

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng