Những chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2019


Tăng lương cơ sở; điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội, lương hưu; quy định giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa không quá 3,75 triệu đồng;… là những chính sách mới nổi bật, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2019.Từ 1/7/2019, điều chỉnh tăng lương cơ sở


Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP (ngày 09/05/2019) do Chính phủ ban hành, có quy định mức lương cơ sở dành cho các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang kể từ 1/7/2019 là 1.490.000 đồng/tháng.


Điều chỉnh về lương hưu và mức trợ cấp bảo hiểm xã hội


Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 20/05/2019 quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và mức trợ cấp hàng tháng bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2019. Như vậy, có 8 nhóm đối tượng được tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019, áp dụng từ 1/7/2019.


>> Tìm hiểu Phần mềm quản lý Nhân sự – Tiền lương, Bảo hiểm xã hội


Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa


Ngày 10/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.


Theo đó, các hoạt động của Quỹ sẽ gồm: Cho vay, tài trợ, hỗ trợ tăng cường năng lực cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ, đóng góp, ủy thác; trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro, phân loại nợ; quản lý tài chính;…


Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của mỗi dự án


Từ 1/7/2019, Nghị định 40/2019/NĐ-CP vừa được ban hành ngày 13/05/2019 quy định, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực.


Điểm mới của Nghị định này là có bổ sung thêm nội dung quy định số lượng và thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường vào Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Cụ thể, một dự án đầu tư chỉ lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.


>> Hiệu quả từ việc ứng dụng Phần mềm ERP trong các doanh nghiệp


Phạt tới 1 tỷ đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản


Quy định trên dựa theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP, ban hành ngày 16/05/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Như vậy, từ ngày 5/7/2019, vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng.


Về cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ


Nghị định 47/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/06/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 1/2/2016, quy định về cơ quan thuộc Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20/07/2019. Cụ thể, cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ gồm: Ban; Văn phòng; Tổ chức sự nghiệp trực thuộc (nếu có).


Từ 1/7/2019, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng


Mới đây, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2019.


Khung giá của dịch vụ vận chuyển hành khách trên đường bay nội địa sẽ được quy định cụ thể như sau:


  • Mức giá vé tối đa hạng phổ thông cho một chiều đi với khoảng cách dưới 500 km nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 1,6 triệu đồng/vé, nhóm đường bay khác là 1,7 triệu đồng/vé.

  • Khoảng cách từ 500 km – 850 km có giá tối đa 2,2 triệu đồng/vé;

  • Khoảng cách từ 850 km – 1.000 km có giá tối đa 2,790 triệu đồng/vé;

  • Khoảng cách từ 1.000 km – 1.280 km có giá 3,2 triệu đồng/vé.


Mức giá vé cao nhất của một chiều cho cự ly từ trên 1.280 km là 3,75 triệu đồng/vé.


Có thể bạn quan tâm:


>> Từ ngày 1/7/2022 bắt buộc sử dụng Hoá đơn điện tử


Theo Chinhphu.vn


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng