Những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2019


Hãy cùng điểm qua những chính sách mới, quan trọng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2019 như: quy định được bổ sung về lệ phí trước bạ; quy định việc góp họ, hụi, biêu, phường…Kiểm toán nội bộ bắt buộc với 3 trường hợp


Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ 1/4/2019, quy định hoạt động kiểm toán nội bộ bắt buộc với 3 trường hợp doanh nghiệp là:


– Công ty niêm yết.


– Doanh nghiệp có số vốn Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, là công ty mẹ hoạt động mô hình công ty mẹ – công ty con.


– Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con. Ngoài ra, Chính phủ cũng khuyến khích những doanh nghiệp khác đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán nội bộ.


Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ


Kể từ ngày 10/04/2019, Nghị định số 20/2019/NĐ-CPngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ) chính thức có hiệu lực.


Quy định về việc góp họ, hụi, biêu, phường


Ngày 5/4/2019, Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường chính thức có hiệu lực. Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ); văn bản thỏa thuận; điều kiện gia nhập/ rút khỏi/ làm thành viên, chủ họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên cũng như chủ họ. Ngoài ra, quy định lãi suất chơi hụi không được vượt quá 20%/năm.


Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân (CAND)


Chính phủ ban hành Nghị định 22/2019/NĐ-CP ngày 25/2/2019 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.


Nghị định này quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo với các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự; trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ công an trong việc bảo vệ người tố cáo; quản lý công tác giải quyết tố cáo trong CAND.


Sửa đổi quy định về đảm bảo an toàn công trình dầu khí trên đất liền


Nghị định 25/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 7/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 về an toàn công trình dầu khí trên đất liền bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/4/2019.


Cụ thể, Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định đảm bảo an toàn công trình khí; đảm bảo an toàn đối với các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; quy định biện pháp bảo vệ các công trình dầu khí trên đất liền.


Có thể bạn quan tâm:


>> Từ 01/4/2019, chính thức áp dụng quy định mới về kiểm toán nội bộ


Theo VnEconomy


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng