Những điểm cần lưu ý về ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018


Hướng dẫn cụ thể các nội dung về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vừa được Tổng cục Thuế đưa ra, nhằm giúp các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyết toán thuế TNCN cho người ủy quyền năm 2018.Theo đó, cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên tại một doanh nghiệp (DN) trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại DN đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, bao gồm cả trường hợp cá nhân làm việc không đủ 12 tháng trong năm tại tổ chức, có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ thuế 10% mà cá nhân đó không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì được phép ủy quyền quyết toán thuế qua DN (hoặc cơ quan) trả thu nhập.


Nếu DN trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế, thì DN trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền, rồi cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.


Tổng cục Thuế lưu ý, DN trả thu nhập chỉ thực hiện nhận ủy quyền quyết toán thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ DN trả thu nhập (trừ trường hợp các DN trong năm có chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi và trường hợp người lao động điều chuyển giữa các DN trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ – con, trụ sở chính và chi nhánh).


>> Chi phí doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2018


Cá nhân được DN sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà DN bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.


Ngoài ra, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền, nhưng đã được DN trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho DN trả thu nhập (trừ trường hợp DN trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).


Trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN là khi:


  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại DN đó;

  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ);

  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi;

  • Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).


Ngoài ra, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế. Lúc này, cá nhân phải tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế.


Doanh nghiệp trả thu nhập có trách nhiệm phải thông báo và hướng dẫn người lao động thuộc diện phải quyết toán thuế hoặc không thuộc diện ủy quyền cho DN quyết toán thay, thì thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.


Có thể bạn quan tâm:


>> Lưu ý khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN năm 2018


>> Phần mềm Kế toán – Quản lý Tài chính BRAVO 8


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng