Những lưu ý quan trọng sau của chế độ BHYT, BHXH từ 1/7/2019


Thay đổi số tiền đóng thẻ BHYT, BHXH bắt buộc và áp dụng mức lương mới trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT là những điểm mới sẽ được áp dụng từ 1/7/2019.Số tiền đóng BHYT, BHXH bắt buộc thay đổi từ ngày 1/7/2019


Kể từ 1/7/2019, một số đối tượng sẽ có mức thay đổi đáng kể về số tiền để đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Cụ thể như sau:


Số tiền đóng BHYT (của người hoạt động không chuyên trách cấp xã) là: 4,5% x 1.490.000 =  67.050 đồng/tháng (tức tăng 4.500 đồng/tháng).


Số tiền đóng BHYT (theo gia đình):


 • Người thứ nhất: 4,5% x 1.490.000 =  67.050 đồng/tháng (tức tăng 4.500 đồng/tháng);

 • Người thứ hai: 70% x 67.050 = 46.935 đồng/tháng (tức tăng 3.150 đồng/tháng);

 • Người thứ ba: 60% x 67.050  = 40.230 đồng/tháng (tức tăng 2.700 đồng/tháng);

 • Người thứ tư: 50% x 67.050  = 33.525 đồng/tháng (tức tăng 2.250 đồng/tháng);

 • Từ người thứ năm trở đi: 40% x 67.050  = 26.820 đồng/tháng (tức tăng 1.800 đồng/tháng).


Số tiền đóng BHXH (đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn) là: 8% x 1.490.000 = 119.200 đồng/tháng (tức tăng 8.000 đồng/tháng).


Số tiền tối đa để đóng BHXH đối với người lao động và người hưởng tiền lương sẽ do Nhà nước quy định. Căn cứ Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH 2014, tiền lương tháng tối đa để tính đóng BHXH là: 1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng.


Theo đó, số tiền tối đa đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động sẽ là: 1.490.000 x 20 x 8% = 2.384.000 đồng/tháng (tức tăng 60.000 đồng).


Chi tiết quy định mức đóng BHYT và BHXH nêu trên, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Điều 89 Luật BHXH năm 2014.


>> Tổng hợp các cách đóng Bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu


Mức lương cơ sở mới được áp dụng trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT


Nghị định số 38/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 9/5/2019, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Như vậy, từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.


Để việc thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được thống nhất, chính xác theo quy định (cả với trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 01/07/2019 nhưng ra viện từ ngày 01/07/2019), thì BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1602/BHXH-CSYT ngày 16/05/2019 gửi kèm tới BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, BHXH Công an nhân dân, BHXH Bộ Quốc phòng, đề nghị BHXH các tỉnh thông báo để các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn được biết và thực hiện kể từ ngày 01/07/2019. Nội dung gồm:


Xác định mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ là:


 • 15% mức lương cơ sở, tức 223.500 đồng;

 • 6 tháng lương cơ sở, tức 8.940.000 đồng.


Xác định mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP:


 • 0,15 lần mức lương cơ sở, tức 223.500 đồng;

 • 0,5 lần mức lương cơ sở, tức 745.000 đồng;

 • 1,0 lần mức lương cơ sở, tức 1.490.000 đồng;

 • 2,5 lần mức lương cơ sở, tức 3.725.000 đồng.


Mức thanh toán chi phí vật tư y tế có quy định chi tiết tại Điểm b, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. Như vậy, Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở, tức 67.050.000 đồng.


Có thể bạn quan tâm:


>> Nhiều lợi ích khi ứng dụng Phần mềm kế toán ERP trong các doanh nghiệp


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng