Quy định mới cần lưu ý về thời gian nộp lệ phí môn bài 2020


Mới đây, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về lệ phí môn bài, có đề cập đến những thay đổi về thời gian nộp.


Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tên gọi khởi điểm của sắc thuế này là thuế công thương, năm 1996, đổi tên gọi là thuế môn bài.Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, có hiệu lực thi hành từ 25/02/2020. Theo đó, bên cạnh các quy định mới về miễn lệ phí môn bài, kê khai lệ phí môn bài đối với một số trường hợp, Nghị định cũng quy định cụ thể về thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/1 hàng năm.


Trường hợp kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài, như đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh) nộp lệ phí môn bài như sau:


– Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng đầu năm thì nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/7 của năm kết thúc thời gian miễn.


– Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 06 tháng cuối năm thì nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/1 của năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.


Trường hợp là các hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:


– Nếu ra hoạt động trong 06 tháng đầu năm thì nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/7 của năm ra hoạt động.


– Nếu ra hoạt động trong thời gian 06 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/1 của năm liền kề năm ra hoạt động.


Theo Tạp chí tài chính


Có thể bạn quan tâm:


>> Thêm nhiều đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm 2020


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng