Quy định về hóa đơn điện tử đối với hộ và cá nhân kinh doanh


Ngày 12/9/2018, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ đã được Chính phủ ban hành. Theo đó, trong 24 tháng kể từ ngày 1/11/2018, các hộ kinh doanh, cá nhân, DN phải chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT.Khi chuyển sang hình thức sử dụng HĐĐT có mã hoặc HĐĐT không có mã của cơ quan thuế, DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ hoặc cá nhân KD phải tiến hành hủy đi những HĐ giấy còn tồn chưa sử dụng (Ảnh: Internet)


Nghị định số 119/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định hộ, cá nhân KD thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm liền kề trước từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, thủy sản, xây dựng; hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực TM-DV phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Áp dụng toàn bộ mà không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.


HĐĐT miễn phí cũng sẽ được cấp cho các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu mỗi năm từ 3 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng kể từ ngày sử dụng HĐĐT.


Những tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT và HĐĐT có mã xác thực sẽ được phép thu tiền dịch vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng ký giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và bên nhận dịch vụ.


Các hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, khi được yêu cầu thì cũng được áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định. Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ hàng tiêu dùng, bán lẻ thuốc tân dược, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018.


Như vậy, trong thời gian từ tháng 11 – 12/2018 nếu các hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực này đã sử dụng đến máy tính tiền thì có thể áp dụng thí điểm HĐĐT có mã của cơ quan thuế.


Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp HĐĐT.


Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cũng quy định rõ kể từ thời điểm sử dụng HĐĐT có mã hoặc HĐĐT không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những HĐ giấy còn tồn nhưng chưa sử dụng.


Có thể bạn quan tâm:


>> Thực hiện HĐĐT để nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh nghiệp.


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng