Sẽ đóng Bảo hiểm xã hội theo mức lương thực tế


Quỹ BHXH Việt Nam cho biết, theo quy định của Luật BHXH 2014, sẽ đóng BHXH theo mức lương tháng (gồm lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác) kể từ tháng 8/2018.


Đóng Bảo hiểm xã hội theo mức lương thực tế với từng đối tượng


Theo quy định, với trường hợp người lao động hưởng lương do Nhà nước quy định, từ 1/1/2018 tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vẫn là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề theo mức lương cơ sở quy định từng thời kỳ.


Nếu đối tượng đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do chính người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH sẽ là: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng).


Từ tháng 8/2018, sẽ đóng Bảo hiểm xã hội theo mức lương thực tế


Từ tháng 8/2018, sẽ đóng Bảo hiểm xã hội theo mức lương thực tế


Căn cứ theo quy định của Chính phủ, BHXH Việt Nam nêu rõ, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.


Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề, kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.


Diễn giải các khoản phụ cấp lương, và khoản bổ sung khác


Theo giải thích của BHXH Việt Nam, phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương như: Phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.


Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.


Các khoản bổ sung khác không bao gồm: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.


>> Chính sách về tiền lương và BHXH có hiệu lực từ 15/8.


Theo Báo điện tử Đại biểu nhân dân

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng