Thêm nhiều đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm 2020


Căn cứ Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/2/2020 của Chính phủ, nhiều đối tượng sau đây đã được bổ sung thêm vào nhóm danh mục được miễn lệ phí môn bài từ ngày 25/2/2020.Theo đó, trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động SXKD (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) sẽ miễn lệ phí môn bài với: Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số doanh nghiệp mới, mã số thuế mới); Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động SXKD.


Trong thời gian được miễn lệ phí môn bài, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài..


Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chuyển từ hình thức hộ kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, DNNVV chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian DNNVV được miễn lệ phí môn bài.


Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DNNVV (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ DNNVV) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian DNNVV được miễn lệ phí môn bài.


Nghị định số 22/2020/NĐ-CP nêu rõ, DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày 25/2/2020 thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ DNNVV.


Bên cạnh đó, một đối tượng khác là cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP.


Theo Tạp chí tài chính


Có thể bạn quan tâm:


>> Những lưu ý về việc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2020


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng