Thông tư số 200/2014/TT-BTC


Kính gửi:       –  Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp


                        –  Quý Ông/bà Kế toán Doanh nghiệp


Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành “Thông tư số 200/2014/TT–BTC” Hướng dẫn Chế độ kế toán mới áp dụng cho Doanh nghiệp. Để giúp cho Quý Khách hàng nắm bắt kịp thời tinh thần thông tư và an tâm trong việc sử dụng phần mềm BRAVO, Công ty Cổ phần phần mềm BRAVO (BRAVO) thông báo sơ bộ kế hoạch chỉnh sửa hệ thống phần mềm chính của BRAVO và việc cập nhật các thay đổi của thông tư này cho các phần mềm đã, đang được Quý khách hàng sử dụng. Cụ thể như sau:


1.      Nội dung thông tư sẽ thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất. Thông tư số 200/2014/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính từ năm 2015 trở đi.


2.      Phạm vi nội dung thay đổi: Thay đổi cơ bản từ hệ thống danh mục tài khoản, nghiệp vụ và cách thức hạch toán đến nội dung và phương pháp lên báo cáo tài chính.


3.      Hiện nay, Lãnh đạo Công ty Cổ phần phần mềm BRAVO đã giao cho Bộ phận Phát triển của Công ty tiến hành các công việc sau:


+      Đã nghiên cứu sự thay đổi của Thông tư (việc này đã được tiến hành trong thời gian trước đây).


+      Đã bắt đầu tiến hành sửa đổi Phần mềm BRAVO để cập nhật tới Quý khách hàng.


Thời gian dự kiến việc cập nhật phần mềm cho Quý khách hàng có thể bắt đầu từ Quý 1/2015.


Khi bắt đầu tiến hành cập nhật phần mềm, cán bộ kỹ thuật của BRAVO sẽ liên hệ trực tiếp tới Quý Khách hàng để trao đổi và hẹn lịch làm việc cụ thể. Trong quá trình thực hiện công việc, rất mong Quý khách hàng tạo điều kiện giúp đỡ CBNV Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO hoàn thành nhiệm vụ và nếu có bất kỳ sự phản hồi về chất lượng sản phẩm và dịch vụ xin vui lòng gửi về địa chỉ email: Hanoi@bravo.com.vn hoặc điện thoại về các số sau: (BRAVO-HN: 024-3776 2472;  BRAVO-ĐN: 0236-363 3733;  BRAVO-HCM: 0283-3930 3352).


Cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.


Ghi chú: Để xem và tìm hiểu chi tiết thông tư, Quý khách hàng thực hiện các bước sau:


1. Truy cập vào đường link sau: http://bravo.com.vn/vi/Tai-lieu/He-thong-van-ban-phap-luat


2. Chọn Thông tư 200/2014/TT-BTC sau đó tải về


GIÁM ĐỐC CÔNG TY


ĐÀO MẠNH HÙNG


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng