Thủ tục điều chỉnh mức đóng, cấp sổ BHXH mới nhất 2021


Theo Quyết định 222/QĐ-BHXH về việc điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; thủ tục đăng ký; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế sẽ được thực hiện như sau:1. Quy trình các bước thực hiện


Bước 1. Lập, nộp hồ sơ


1. Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động: thực hiện tạo hồ sơ theo quy định tại điểm 1 mục (3) Thành phần hồ sơ; nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

2. Người lao động làm việc ở nước ngoài: thực hiện tạo hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục (3) Thành phần hồ sơ, nộp qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; hoặc có thể nộp trực tiếp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

3. Người lao động có từ 2 sổ BHXH đóng trùng bảo hiểm xã hội: thực hiện tạo hồ sơ theo quy định tại điểm 3 mục (3) Thành phần hồ sơ, rồi nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi quản lý hoặc nơi cư trú.

4. Đơn vị sử dụng lao động: Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với NLĐ đã được cấp mã số BHXH; Hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp mã số BHXH (kể cả người lao động không nhớ mã số BHXH); nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.


Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.


Bước 3. Nhận kết quả gồm: Quyết định hoàn trả; Sổ BHXH, thẻ BHYT; Tiền hoàn trả thời gian đóng trùng bảo hiểm xã hội, BHTN.


2. Cách thức thực hiện


1. Nộp hồ sơ: đối với đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH và người lao động có từ 2 sổ BHXH đóng trùng bảo hiểm xã hội, BHTN nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:


– Qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

– Qua giao dịch điện tử đối với đơn vị sử dụng lao động: lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.


2. Nhận kết quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.


3. Thành phần hồ sơ gồm


1. Nếu người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động, thì hồ sơ nộp cho đơn vị sử dụng lao động gồm có: Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn sẽ bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.


2. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại quốc gia tiếp nhận người lao động theo hợp đồng.


3. Với lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Các sổ bảo hiểm xã hội.


4. Đối với đơn vị sử dụng lao động


a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin của BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

b) Báo cáo tình hình sử dụng nguồn lực lao động và danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS);


(Số lượng hồ sơ: 1 bộ)


5.  Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định:


– Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới: không quá 05 ngày.

– Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không quá 05 ngày.

– Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không quá 10 ngày.

– Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không quá 03 ngày.

– Trường hợp xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày.

– Trường hợp hoàn trả do đóng trùng BHXH, BHTN: không quá 10 ngày.


Theo Người Lao Động


>> Tham khảo: Phần mềm quản lý nhân sự, tính lương, bảo hiểm xã hội
>> Từ năm 2021, người lao động có thêm các quyền lợi mới nào?


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng