Thủ tướng ra hàng loạt biện pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp


Theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, Thủ tướng vừa ký ban hành chỉ thị 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/2016.


Thủ tướng vừa ký ban hành chỉ thị 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/2016


Sau hơn một năm triển khai, bên cạnh những kết quả khả quan, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 vẫn còn hạn chế cần khắc phục kịp thời. Trước thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn năm 2017 – 2018 tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.


Liên thông nhiều thủ tục


Cụ thể việc liên thông thủ tục đầu tư với thủ tục đất đai, xây dựng và đấu thầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chính, phối hợp cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định hướng dẫn trong Quý II/2017; tăng cường hợp tác với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sau khi Luật được Quốc hội thông qua; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định, sửa đổi, bổ sung một số Nghị định nhằm tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường, trình Chính phủ trong Quý III/2017.


Hằng năm, chủ trì, phối hợp với cơ quan, hiệp hội tổ chức các khóa đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực quản trị, minh bạch tài chính để tiếp cận tốt hơn tín dụng; tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho bản thân cán bộ các Bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp; hoàn thiện danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện quá trình thoái vốn giai đoạn 2017-2020.


Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cần thực hiện quyết liệt việc rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về quản lý Thuế, hải quan theo hướng liên thương giữa các bộ, ngành để tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí thực hiện cho doanh nghiệp.


Xét mức giảm chi phí đầu vào


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử đạt cấp độ 4 (tối thiểu 70% về số thủ tục, 70% về số hồ sơ hoàn thuế GTGT) giải quyết trong cuối Quý IV/2017; nâng cao hiệu lực hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia theo hướng liên thông, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ thông tin và hoàn thành báo cáo trình Chính phủ trong tháng 10/2017.


Cụ thể: Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp cơ quan liên quan, bộ ban ngành tiến hành rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp nhằm giảm mức phí đầu vào cho doanh nghiệp; nghiên cứu triển khai mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn có mã của cơ quan Thuế có kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đất đai (thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê…), quy định phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Công Thương là đầu mối chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan sửa đổi quy định quản lý mặt hàng theo mã số xuất nhập khẩu hàng hóa đặc biệt với mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành; tiếp tục hoàn thiện dự án Luật quản lý ngoại thương trong Quý II/2017.


Tạo điều kiện tiếp cận vay vốn ngân hàng cho doanh nghiệp


Nội dung này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các bộ ngành liên quan nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân làm tài sản thế chấp vay vốn tại ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.


Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng Khoa học Công nghệ


Nằm trong kế hoạch thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua các Chương trình quốc gia về khoa học & công nghệ. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016, qua đó đẩy nhanh việc đăng ký sở hữu trí tuệ, công nhận, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nước.


Các Bộ ngành như: Bộ giáo dục và Đào tạo rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong việc cấp phép đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở trường đại học; đề xuất giải pháp khuyến khích tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các trường đại học; Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các ngân hàng triển khai chương trình cho vay áp dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch…


Áp dụng xử lý nghiêm với hành vi gây khó dễ cho doanh nghiệp


Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Đối với những đơn vị để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp cần xử lý nghiêm, kịp thời…


Thống nhất cách hướng dẫn cho doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong cùng một vấn đề để không gây khó khăn và bất lợi cho doanh nghiệp; ban hành hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp luật đảm bảo nguyên tắc dễ hiểu, dễ thực hiện.


Xem thêm bài viết khác:


>>Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 6.


Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng