Từ 01/4/2019, chính thức áp dụng quy định mới về kiểm toán nội bộ


Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ được Chính phủ ban hành ngày 21/01/2019, có hiệu lực từ 01/04/2019 được đánh giá là khung pháp lý toàn diện đầu tiên về hoạt động kiểm toán nội bộ hiện nay tại các đơn vị…Căn cứ Nghị định số  05/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan Nhà nước, những đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp (DN) sẽ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Đây được xem là bộ khung pháp lý toàn diện đầu tiên về hoạt động kiểm toán nội bộ tại các công ty niêm yết, các đơn vị, DN có vốn sở hữu Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con.


Hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm hướng đến mục tiêu từ việc kiểm tra, đánh giá và tư vấn kiểm toán nội bộ để đưa ra những đảm bảo mang tính khách quan, độc lập cùng các khuyến nghị.  Nguyên tắc kiểm toán nội bộ phải tuân thủ tính độc lập, tính khách quan và làm theo đúng pháp luật.


Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Nghị định này gồm các đơn vị trong khu vực công, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ.


Nghị định số 05/2019/NĐ-CP không quy định về tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ mà chỉ quy định về công tác kiểm toán nội bộ được thực hiện thế nào, các bộ phận liên quan và nhiệm vụ kiểm toán nội bộ.


Với nhóm đối tượng mà pháp luật chuyên ngành quy định phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ thì thực hiện kiểm toán nội bộ theo pháp luật chuyên ngành.


Để tạo thuận lợi cho các đơn vị khi quy định đi vào thực tiễn, Bộ Tài chính còn ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ cho 4 đối tượng phải thực hiện việc kiểm toán nội bộ quy định tại Nghị định, trong đó có các DN, ban hành quy định về chuẩn mực kiểm toán nội bộ.


Ngoài ra, các tài liệu tham khảo để tuyên truyền, tạo diễn đàn kết nối, phổ biến việc đào tạo, bồi dưỡng nhân sự làm kiểm toán nội bộ, chia sẻ nghề nghiệp giữa những người làm công tác kiểm toán nội bộ đã được Bộ Tài chính xây dựng.


Như vậy, ở Việt Nam, trước khi Nghị định 05/2019/NĐ-CP ra đời về cơ bản chưa có văn bản riêng nào quy định thống nhất cụ thể về kiểm toán nội bộ, mà chỉ có một số quy định rải rác ở một số ngành nghề (chẳng hạn như quy định của ngân hàng và các tổ chức tín dụng).


Nghị định 05/2019/NĐ-CP ra đời được đánh giá là phù hợp với bối cảnh quản trị công ty đang được thúc đẩy mạnh ở Việt Nam, cùng với đó là luật Chứng khoán đang được sửa đổi và nguyên tắc quản trị công ty dự kiến được ban hành, Nghị định 05/2019/NĐ-CP được kì vọng sẽ giúp đảm bảo tốt hơn lợi ích của các nhà đầu tư đang tham gia thị trường, đồng thời nâng cao tính minh bạch của thị trường chứng khoán.


Có thể bạn quan tâm:


>> Những điểm cần lưu ý về ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng