Từ năm 2021, người lao động có thêm các quyền lợi mới nào?


Bộ luật Lao động 2019 được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 có nhiều nội dung mới liên quan đến quyền lợi của người lao động. Theo đó, người lao động sẽ có thêm nhiều quyền lợi mới, vậy cụ thể những quyền lợi đó là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.


1. Một số thông tin cơ bản về luật lao động mới có hiệu lực từ năm 2021


Đối tượng áp dụng của bộ luật: Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động; người sử dụng lao động; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.


Những phạm vi điều chỉnh của bộ luật này gồm có: quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở…


2. Những điểm trong luật lao động năm 2019


Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động


Điểm mới đầu tiên trong luật lao động 2019 nhắm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, đồng thời hạn chế tình trạng người sử dụng lao động trốn trách nhiệm, không đóng BHXH thì luật mới quy định chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động được phép tồn tại, đó là:


 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn.


Như vậy nghĩa là hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng đã được bãi bỏ theo Điều 20 Bộ luật Lao động 2019.


Trong trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn hết thời hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phương án xử lý sẽ như sau: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết; Còn nếu sau 30 ngày mà người lao động và người sử dụng lao động không ký kết hợp đồng mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.


Luật đã quy định rất rõ về quyền lợi và trách nhiệm của 2 bên, do đó cả người sử dụng lao động và người lao động cần phải nắm rõ để thực hiện đúng.


Tại Khoản 1 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định rõ về thỏa thuận hợp đồng với người cao tuổi. Cụ thể người sử dụng lao động thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn với người cao tuổi thay thế cho việc kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hay giao kết hợp đồng lao động mới như trước đây.


Xem thêm: Các quy định mới về Nội quy lao động năm 2021 trong Doanh nghiệp


Với sự phát triển nhanh và mạnh của công nghệ thông tin hiện tại thì luật lao động mới cũng bổ sung thêm hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử. Điều này giúp cho cả người lao động và người sử dụng lao động thuận tiện hơn trong thỏa thuận với nhau. Cụ thể tại Khoản 1 Điều 14 Bộ luật này quy định như sau: Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.


Bổ sung quy định về thời gian thử việc


Luật lao động 2019 cũng thêm nhiều quy định về thời gian thử việc giúp đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động, cụ thể như sau:


Khoản 1 Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định, đối với công việc của người quản lý thì thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định.


Khoản 1, Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng người sử dụng lao động cũng như người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hay thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc. Với những người lao động có thời hạn dưới 1 tháng thì không áp dụng thử việc.


Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 có bổ sung thêm 4 trường hợp người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động, cụ thể là các trường hợp sau:


(1) Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;


(2) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ;


(3) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;


(4) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.


Như vậy, với việc quy định cụ thể như thế này sẽ giúp người lao động thuộc các trường hợp trên có lợi hơn.


Đơn phương chấm dứt hợp đồng từ người lao động


Về việc người lao động nếu muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì không cần lý do, điều này được quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động 2019. Tuy nhiên, người lao động cần báo trước:


 • Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

 • Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

 • It nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.


Và người lao động cũng có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước cho người sử dụng lao động trong các trường hợp sau đây:


 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;

 • Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;

 • Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự;

 • Bị cưỡng bức lao động;

 • Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;


Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình


Từ năm 2021, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng lên theo điều 169 Luật lao động năm 2021. Cụ thể tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi áp dụng với lao động nam vào năm 2028 đồng thời đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.


Cũng theo luật lao động mới này, kể từ năm 2021 khi luật có hiệu lực thì, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đối với nam sẽ là đủ 60 tuổi 3 tháng và đối với nữ sẽ là đủ 55 tuổi 4 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng với lao động nam; 4 tháng với lao động nữ.


Điều chỉnh quyền lợi về ngày nghỉ và giờ làm thêm


Số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày chính là một trong những điểm mới trong Bộ luật lao động 2019 quy định tại Điều 107. Như vậy, Bộ luật Lao động 2019 quy định tăng số giờ làm thêm trong tháng không quá 40 giờ. Luật lao động ăm 2019 cũng quy định rất rõ những ngày lễ trong năm người lao động nghỉ được hưởng nguyên lương đó là:


 • Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

 • Tết Âm lịch 5 ngày;

 • Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

 • Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

 • Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

 • Quốc khánh được tăng lên thành 2 ngày.


Có thể bạn quan tâm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng