Xác định thời điểm để lập hóa đơn điện tử như thế nào?


Theo Tổng cục Thuế, thời điểm lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; còn với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa.Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu trong quá trình thực hiện tư vấn thuế cho doanh nghiệp (DN) đã nhận thấy một số trường hợp khi DN nhận được các HĐĐT mua vào, phần chỉ tiêu được ký bởi Công ty thì có dấu tick nhưng lại không có chỉ tiêu ngày ký, ngoài ra các tiêu thức bắt buộc khác vẫn đủ theo quy định.


Trước vấn đề này, Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu có thắc mắc các DN nhận được HĐĐT mua vào có được kê khai, được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và có tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm?


Trả lời vướng mắc này, Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ Điều 7, Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 quy định HĐĐT và lập hóa đơn; Điều 6, Điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử; Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn; Điều 6, Điều 7 và Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thì về nguyên tắc, trường hợp áp dụng HĐĐT theo các văn bản trên thì thời điểm lập HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.


>> Tìm hiểu phần mềm ERP và lợi ích khi ứng dụng với các doanh nghiệp hiện nay.


Như vậy, khi bán hàng hóa, thời điểm lập HĐĐT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền; còn trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ, thời điểm lập HĐĐT là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.


Lưu ý, khi lập HĐĐT phải có đầy đủ các nội dung của HĐĐT theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Kể từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng HĐĐT sẽ được thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Có thể bạn quan tâm:


>> Từ ngày 1/7/2022 bắt buộc sử dụng Hoá đơn điện tử


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng