Hướng dẫn mở thư mục GodMode trên Windows 10


Xét về mặt lý thuyết thì GodMode là 1 thư mục chứa tất cả các lệnh điều khiển, cho phép người dùng truy cập và quản lý, thay đổi các tùy chỉnh trên toàn bộ hệ thống Windows


Xuất hiện từ thời Windows 7, GodMode đã trở nên quen thuộc, gần gũi và rất cần thiết với người dùng. Vậy trong Windows 10 thì làm sao để người dùng tìm và sử dụng GodMode? 


Tương tự như trên Windows 7, tất cả những gì chúng ta cần là tạo mới 1 thư mục (ở đâu cũng được), sao đó đổi tên cho thư mục thành chuỗi ký tự bên dưới đây:


  • GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}


tạo thư mục mới


Và Enter, thư mục đó sẽ biến thành GodMode. Các bạn có thể thấy bên trong có tất cả tùy chỉnh, lệnh điều khiển… cần thiết của Windows. Chúng ta tùy ý sử dụng mà không cần phải vàoControl Panel hay StartMenu nữa:


GodMode


Theo QuanTriMang


 

News

Tin tức liên quan    tư vấn khách hàng