Phân hệ Quản lý Quan hệ khách hàng

Tổng quan phân hệ Quản lý khách hàng 

Quản lý khách hàng là một phân hệ quan trọng trong hệ thống giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP) mà BRAVO cung cấp. Phân hệ quản lý quan hệ khách hàng trợ giúp nhân viên kinh doanh tìm kiếm, theo dõi và quản lý khách hàng hiệu quả. Cung cấp cho nhà quản lý các công cụ hỗ trợ như thống kê, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, cũng như xác định hiệu quả công việc của nhân viên...

Hỗ trợ và tác nghiệp của phân hệ Quản lý khách hàng BRAVO:

Trong hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8R2 (ERP-VN), Phân hệ Quản lý khách hàng hỗ trợ tác nghiệp tới Bộ phận kinh doanh, Ban Lãnh đạo.

>>> Tính năng của phân hệ Quản lý bán hàng.

Những điểm chính trong phân hệ Quản lý khách hàng BRAVO:

  • Nhập thông tin (Tên, Địa chỉ, Mã số thuế,...) và phân loại dữ liệu khách hàng theo hình cây. Việc phân loại và đánh giá có thể chia theo nhiều hình thức (như xác định là khách hàng tiềm năng hay chia khách theo vùng địa lý, ngành nghề…).
  • Cập nhập phân tích trạng thái nhu cầu, các file hình ảnh và văn bản về khách hàng (Tài liệu về chính sách của khách hàng, hợp đồng nguyên tắc...).
  • Ghi nhận các giao dịch của từng giai đoạn bán hàng từ việc lập kế hoạch đến dự kiến hoàn thành. Ghi nhận các giao dịch của nhân viên với khách hàng (như: Điện thoại, Gặp mặt, Gửi hợp đồng...).
  • Quản lý làm báo giá và hợp đồng của nhân viên như số lần gửi, các điều khoản cơ bản, theo dõi trạng thái của báo giá và hợp đồng (Đã gửi hợp đồng, đã ký...)
  • Quản lý thông tin về các đợt khuyến mãi, giảm giá, chiết khấu bằng việc ghi nhận vào chính sách giá. Lưu trữ các lần sửa của các báo giá, hợp đồng cho đến dữ liệu chính thức cuối cùng.
  • Lập kế hoạch cho nhân viên và kiểm soát tiến độ hoàn thành. Chức năng “Lịch làm việc” cho phép nhân viên quản lý các việc cần làm và liên hệ với khách hàng. Chức năng phân quyền cho phép các nhân viên xem hoặc không xem dữ liệu giao dịch của nhau. Người quản lý có thể phân vùng khách hàng cho mỗi nhân viên kinh doanh.
  • Ghi nhận các thông tin về chăm sóc khách hàng (như gọi điện, viết thư thăm dò, cảm ơn...). Theo dõi trạng thái các công việc hỗ trợ khách hàng.
  • Công cụ tìm kiếm giao dịch, báo giá và  hợp đồng của khách hàng linh động theo cả mã và tên…
  • In báo cáo: Danh sách khách hàng tiềm năng, Liệt kê số liệu giao dịch với khách hàng, bảng kê/tổng hợp đơn hàng bán (theo hàng, thời gian).

Kết nối phân hệ khác như: “Quản lý Bán hàng”, “Sản xuất” và “Tài chính – Kế toán”. 

Có được một hệ thống “Quản lý quan hệ khách hàng” tốt sẽ giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết thông tin, ghi nhận các ý kiến khách hàng… từ đó dễ dàng nắm bắt và quản lý tình hình sản xuất kinh doanh trong quá khứ, hiện tại và dự đoán tương lai.