Phân hệ Quản lý Máy móc, thiết bị

Tổng quan về Phân hệ Quản lý máy móc thiết bị

Quản lý Máy móc thiết bị là một phân hệ quan trọng trong hệ thống giải pháp phần mềm ERP mà BRAVO cung cấp. Hỗ trợ các bộ phận hành chính, cơ điện, kỹ thuật và sản xuất quản lý hệ thống nhà xưởng, văn phòng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (gọi chung là thiết bị, tài sản)…của doanh nghiệp. Quản lý từ thông tin hồ sơ tài sản, thiết bị đến kế hoạch bảo dưỡng tài sản, thiết bị; cảnh báo và theo dõi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, thiết bị; cập nhật và tra cứu nhật trình, nhật ký vận hành của thiết bị… giúp giảm thiểu tình trạng hỏng hóc, nâng cao năng suất và hiệu quả của hoạt động khai thác, vận hành tài sản, thiết bị của doanh nghiệp.

Phân hệ Quản lý máy móc thiết bị hỗ trợ, tác nghiệp: 

Bộ phận cơ điện – kỹ thuật, Bộ phận Sản xuất, Bộ phận hành chính, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp. 

Những điểm chính trong phân hệ Quản lý máy móc thiết bị

  • Khai báo/đăng ký danh mục thiết bị, TSCĐ (đồng bộ với phân hệ kế toán tài sản về danh mục) với các thông tin chi tiết về nhà sản xuất, năm sản xuất, các thông tin thông số kỹ thuật, công suất hoạt động,…
  • Quản lý hồ sơ hành chính của máy móc, thiết bị:

+ Cập nhật và quản lý các hồ sơ như giấy đăng ký, đăng kiểm, kiểm định, bảo hiểm,… của từng tài sản, thiết bị.

+ Cập nhật, theo dõi và cảnh báo thông tin thời hạn của các giấy tờ, hồ sơ hành chính của từng tài sản, thiết bị. Quản lý thông tin các đơn vị thực hiện cấp phép, gia hạn các hồ sơ của thiết bị để thực hiện cấp mới, gia hạn khi cần.

+ Đính kèm các tài liệu như chứng chỉ, kiểm định, hướng dẫn sử dụng/vận hành, tài liệu, quy định về bảo trì, bảo dưỡng của nhà sản xuất, … hoặc các hình ảnh thiết bị, hình ảnh/file scan các hồ sơ hành chính của thiết bị.

  • Cập nhật thông tin bàn giao, cấp phát cho bộ phận hoặc nhân sự quản lý trực tiếp tài sản, thiết bị.
  • Cập nhật và quản lý nhật ký, nhật trình sử dụng, vận hành của từng thiết bị.
  • Quản lý sửa chữa máy móc, thiết bị:

+ Khai báo danh mục hạng mục, linh kiện, phụ tùng phải thực hiện bảo dưỡng hoặc thay thế định kỳ.

+ Cập nhật định mức, chu kỳ phải bảo dưỡng hoặc thay thế của từng hạng mục, linh kiện, phụ tùng của từng thiết bị.

+ Khai báo linh động các loại định mức, chu kỳ bảo dưỡng, thay thế theo từng thiết bị như số ngày (tháng, năm), số giờ hoạt động, số km vận hành,… Giá trị tham số khai báo cũng được khai báo thay đổi theo thời gian để phù hợp với tuổi của từng thiết bị

+ Chức năng, báo cáo cảnh báo các hạng mục, linh kiện, phụ tùng của từng thiết bị đến kỳ thực hiện bảo dưỡng, thay thế.

  • Khai báo định mức vật tư tiêu hao khi thực hiện bảo dưỡng, thay thế theo từng hạng mục bảo dưỡng, thay thế của từng thiết bị. Cảnh báo số lượng vật tư cần mua để thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ.
  • Cập nhật biên bản kiểm tra sự cố, sự vụ hỏng hóc của thiết bị. Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát quy trình thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hoặc chế tạo thiết bị nội bộ hoặc thuê ngoài. Theo dõi nhật ký bảo dưỡng, sửa chữa của thiết bị.
  • Các báo cáo phục vụ quản lý, điều hành: Báo cáo cảnh báo hạng mục, linh kiện, phụ tùng phải bảo dưỡng, thay thế, Báo cáo về nhu cầu vật tư thay thế, Báo cáo về tình trạng sử dụng, Báo cáo về nhật ký/nhật trình thiết bị, Báo cáo Theo dõi lịch sử cấp mới, sửa đổi, trạng thái, của máy móc, thiết bị...

Kết nối với các phân hệ khác: Liên kết và kế thừa dữ liệu với các phân hệ “Kế toán Tài sản”, “Quản lý kho” và “Quản lý sản xuất”.

>>> Tính năng của phân hệ kế toán vốn bằng tiền BRAVO

Quản lý tài sản, thiết bị đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất, quản lý tốt thiết bị sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rất nhiều rủi ro về hỏng hóc, khai thác, vận hành thiết bị hiệu quả từ đó giảm thiểu chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Modules Quản lý Máy móc thiết bị của Phần mềm BRAVO với thiết kế linh động, cùng nhiều tính năng, tiện ích sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho bộ phận cơ điện/kỹ thuật trong công việc quản lý thiết bị và tài sản cố định.