Tính năng Quản lý tích hợp User Windows/Active Directory trên BRAVO 8

26 Tháng Sáu, 2020

Tính năng tích hợp liên kết User trên phần mềm BRAVO vào User Windows/Active Directory giúp người dùng dễ dàng hơn khi phải lưu trữ, ghi

Bài toán đặc thù của doanh nghiệp Dệt May và giải pháp của BRAVO

22 Tháng Năm, 2020

Giải pháp quản trị tổng thể BRAVO trong đơn vị Dệt May hỗ trợ cho doanh nghiệp giải quyết kịp thời các yêu cầu soát xét

Cập nhật các tính năng mới cho BRAVO 8 Core Framework

20 Tháng Năm, 2020

Mới đây, các tính năng mới nổi bật vừa được bổ sung trong các bản cập nhật của BRAVO 8 Core Framework từ phiên bản 4.1.3

BRAVO 8 (ERP-VN) và bài toán quản trị tại đơn vị sản xuất ván MDF

08 Tháng Năm, 2020

Giải pháp phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN) được xây dựng dựa trên các modules xử lý nghiệp vụ cho từng bộ phận/phòng ban cụ thể, nhằm

Đặc thù nghiệp vụ quản lý Container và giải pháp của BRAVO

05 Tháng Năm, 2020

Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức, nghiệp vụ quản lý Container được xem là trọng tâm của cả hệ thống.

BRAVO 8 (ERP-VN) và bài toán quản lý tại các đơn vị sản xuất Bê tông

29 Tháng Tư, 2020

Phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN) khi ứng dụng tại các đơn vị chuyên về sản xuất Bê tông thương phẩm (bê tông tươi) sẽ giúp giải

Ứng dụng BRAVO 8 tại các doanh nghiệp SXKD Thiết bị điện dân dụng

24 Tháng Tư, 2020

Từ việc số hóa các dữ liệu văn bản đi/đến, dữ liệu quản lý nguồn nhân lực… đến giải quyết các bài toán chuyên sâu của

Tại doanh nghiệp SXKD Nội thất - VLXD, BRAVO 8 ứng dụng như thế nào?

22 Tháng Tư, 2020

Với hệ thống mở có thể tùy chỉnh theo yêu cầu, BRAVO 8 (ERP-VN) giải quyết bài toán cho nhiều ngành nghề đặc thù, trong đó

Kế toán tổng hợp - quản trị trên phần mềm BRAVO

09 Tháng Tám, 2019

Thực trạng đang xảy ra ở hầu hết các doanh nghiệp là vào mỗi độ báo cáo hàng tháng, hàng quý kế toán tổng hợp thường

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm BRAVO

03 Tháng Tám, 2019

Phần hành đảm nhiệm các công việc liên quan đến nghiệp vụ bán hàng, ghi nhận doanh thu, chiết khấu, giá vốn của từng khách hàng