Tính năng Công bố thông tin trên phần mềm BRAVO tại các công ty quản lý Quỹ

Thị trường chứng khoán những ngày cận Tết đón nhận những tin tức làm rúng động thị trường bởi một cá nhân nắm giữ số lượng lớn chứng khoán của một tập đoàn tiếng tăm tại Việt Nam đã có những hành động “Bán chui” cổ phiếu số lượng lớn mà không thực hiện các nghĩa vụ về Đăng ký chào mua công khai và Công bố thông tin theo luật định. Vậy nghiệp vụ Công bố thông tin là gì? Nghiệp vụ này được xử lý trên phần mềm BRAVO ứng dụng cho các Công ty Quản lý Quỹ như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

1. Công bố thông tin trong thị trường chứng khoán là gì?

 • Công bố thông tin là một hoạt động mang tính chất bắt buộc áp dụng cho những đối tượng tham gia vào thị trường tài chính, được quy định chi tiết trong các quy định của Luật chứng khoán 2019 và các điều hướng dẫn tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Hiểu một cách đơn giản thì Công bố thông tin là hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia vào thị trường chứng khoán, phải đưa ra các thông tin liên quan đến hoạt động của tổ chức cá nhân đó.
 • Đối tượng Công bố thông tin có thể là các tổ chức hoặc cá nhân (hoạt động này có thể được ủy quyền), tuy nhiên người chịu đại diện pháp luật của tổ chức sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật về các thông tin được công bố. Các hoạt động công bố thông tin có thể là định kỳ hoặc bất thường, hoặc công bố thông tin theo yêu cầu.

2. Nghiệp vụ Công bố thông tin trong các hoạt động của Quỹ

 • Việc công bố thông tin của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện. Ngoài ra Các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có thể được các nhà đầu tư ủy thác ủy quyền cho việc theo dõi và thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin
 • Như vậy nhóm các nghiệp vụ Công bố thông tin ở các Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mang tính chất pháp lý cao, các thông tin được công bố phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, đồng thời tốc độ phải nhanh (có những quy định bắt buộc phải Công bố thông tin trong 24h)

3. Bộ phận nào sẽ thực hiện nghiệp vụ Công bố thông tin trong mô hình Công ty quản lý Quỹ.

 • Trong mô hình hoạt động của nhiều Công ty quản lý Quỹ, bộ phận sẽ thực hiện nhóm nghiệp vụ này thường là bộ phận nghiệp vụ, bộ phận pháp chế…
 • Việc số hóa các dữ liệu hoạt động của các quỹ và dữ liệu ủy thác trên phần mềm không chỉ đáp ứng được nhu cầu của bộ phận kế toán mà nó còn được kế thừa, khai thác sử dụng để xử lý tiếp các nghiệp vụ Công bố thông tin và nhiều nghiệp vụ khác.

4. Các nghiệp vụ Công bố thông tin trên phần mềm Quỹ chuẩn

Đối với các công ty Quản lý quỹ, hoạt động Công bố thông tin diễn ra thường xuyên, mang tính chất pháp lý cao. Với tính chất quan trọng của nghiệp vụ này, phần mềm BRAVO dành cho các Công ty quản lý Quỹ đã khai thác tối đa khối dữ liệu được xử lý, xây dựng các hệ thống mẫu biểu báo cáo, các công cụ cảnh báo đáp ứng được các nghiệp vụ công bố thông tin của doanh nghiệp. Điển hình:

* Công bố thông tin định kỳ của quỹ đại chúng: Đó là hệ thống các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo thông tư 98/2020/TT-BTC

Công bố thông tin định kỳ

* Công bố thông tin cho các đối tượng khác: Là những công bố thông tin của các nhà đầu tư vào các quỹ đại chúng, các nhà đầu tư ủy thác thuộc phần quản lý của Công ty quản lý Quỹ.

Công bố thông tin cho các đối tượng khác

 

Các loại Công bố thông tin cho các đối tượng khác được hỗ trợ như:

  • Công bố thông tin của Cổ đông lớn: Nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng.
  • Công bố thông tin về giao dịch chào mua công khai
  • Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Tính năng Công bố thông tin cổ phiếu 3

Đây chỉ là một trong số rất nhiều các nghiệp vụ được hỗ trợ trên sản phẩm phần mềm BRAVO ứng dụng cho Công ty Quản lý Quỹ. Đây cũng là minh chứng cho việc phần mềm BRAVO không chỉ đáp ứng tốt được các yêu cầu nghiệp vụ của bộ phận Kế toán mà nó đang là một công cụ rất đắc lực cho nhiều bộ phận phòng ban khác trong mô hình hoạt động của Công ty quản lý Quỹ.

>>> Giải pháp BRAVO 8R2 (ERP-VN) cho các ngành nghề đặc thù

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng