Thông báo lịch nghỉ mát 2015


Kính gửi : Quý Khách Hàng


Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm phần mềm cũng như dịch vụ của chúng tôi.


Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng: Từ 16h ngày 24/06/2015 đến ngày 27/06/2015 Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO có tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát. Do vậy, trong thời gian này các dịch vụ triển khai cũng như bảo hành sẽ không đáp ứng được kịp thời theo cam kết giữa hai bên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía khách hàng.


Trong thời gian đi nghỉ mát này, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục các sự cố của phần mềm qua điện thoại cố định hoặc di động, cụ thể như sau:


1.  Các khách hàng thuộc khu vực Miền Bắc xin liên hệ (BRAVO-HN CQ: 04-377 62472; Mobile bảo hành: 0936382299, 0932327273, Email: baohanhhn@bravo.com.vn, thietdx@bravo.com.vn ; Mobile triển khai: 0904130804, Email: truongpa@bravo.com.vn).


2.  Các khách hàng thuộc khu vực Miền Trung xin liên hệ (BRAVO-ĐN CQ: 0511-363 3733; Mobile bảo hành: 0905414193, Email: baohanhdn@bravo.com.vn, lamnd@bravo.com.vn; Mobile triển khai: 09142124 21, Email: tuanla@bravo.com.vn).


3.  Các khách hàng thuộc khu vực Miền Nam xin liên hệ (BRAVO-HCM CQ: 08-3930 3352; Mobile bảo hành: 0908006565, Email: baohanhhcm@bravo.com.vn, vietn@bravo.com.vn; Mobile triển khai: 0908012171, Email: bactp@bravo.com.vn).


Trong trường hợp có các sự cố của phần mềm không thể khắc phục được qua điện thoại, ngay sau ngày 27/06/2015 chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc với Quý khách và đưa ra thời hạn khắc phục các sự cố trong thời gian sớm nhất.


Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách kế hoạch nghỉ mát giữa năm của mình.


Xin trân trọng cảm ơn.


Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO


Giám đốc công ty


Đào Mạnh Hùng

News

Tin tức liên quan    tư vấn khách hàng