Phần mềm kế toán – Hệ thống giải pháp ERP BRAVO 8

Kế toán là bộ phận góp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nói chung và hoạt động quản lý tài chính nói riêng. Nằm trong hệ thống giải pháp ERP – quản trị tổng thể BRAVO 8 (ERP-VN), phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán của BRAVO có nhiều tính năng ưu việt, đã và đang trở thành giải pháp tài chính tối ưu cho nhiều Doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và lớn.

1. Phân biệt các khái niệm.

1.1. Phần mềm kế toán là gì?

Là một phần mềm đơn lẻ được cài đặt trong máy tính với tác dụng hỗ trợ các chức năng cơ bản để nhập số liệu đầu vào bao gồm các chứng từ, số liệu do người dùng nhập, dựa vào các thủ tục, quy trình có sẵn phần mềm kế toán sẽ xử lý để lập các báo cáo tài chính, báo cáo chi tiết theo quy định hiện hành của kế toán doanh nghiệp.

Do tính chất xử lý độc lập, nên hạn chế lớn nhất của phần mềm kế toán thông thường chính là việc kế thừa dữ liệu từ các bộ phận khác hay hệ thống phần mềm khác cần phải thực hiện thủ công. Việc này không chỉ mất nhiều thời gian và công sức, mà khả năng sai sót sẽ cao hơn so với việc xử lý và chuyển dữ liệu tự động.

1.2. Phân hệ kế toán nằm trong giải pháp ERP là gì?

Nhiều kế toán thường nhắc đến và sử dụng khái niệm Phần mềm kế toán ERP mà có lẽ chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ này. Thực tế thì chúng ta chỉ có khái niệm “Phần mềm kế toán” đơn lẻ như vừa nhắc đến ở phần trên, hoặc “Phân hệ Kế toán – Tài chính” nằm trong một hệ thống giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP) chứ không có sản phẩm nào là “Phần mềm kế toán ERP” cả. Hầu hết hoạt động của các bộ phận và mọi nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp đều liên quan mật thiết đến bộ phận Kế toán nên module quản lý tài chính kế toán trong hệ thống giải pháp ERP tổng thể có vai trò cực kỳ quan trọng.

Với tính liên kết dữ liệu đồng nhất toàn hệ thống ERP, phân hệ kế toán sẽ có sự kế thừa dữ liệu chặt chẽ, chính xác và tức thời từ các bộ phận khác trong doanh nghiệp, giúp tối đa hóa năng suất làm việc của cán bộ nhân viên hay giúp nhà quản trị, ban lãnh đạo luôn có được những thông tin chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

1.3. Phần mềm ERP là gì?

ERP (Enterprise Resources Planning) – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, được định nghĩa là “một hệ thống phần mềm ứng dụng đa phân hệ” (Multi-Module Software Application) giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý các nguồn lực và điều hành tác nghiệp.

Bản chất ERP là một giải pháp tích hợp các phần mềm ứng dụng đa phân hệ nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý hiệu quả các nguồn lực và tác nghiệp. Giải pháp ERP gồm nhiều modules. Trong đó, các modules chính thường có bao gồm: quản lý tài chính kế toán, quản lý sản xuất, quản lý khách hàng, quản lý nhân sự – tiền lương, quản lý bán lẻ, quản lý mua hàng, quản lý bán hàng…

>>> Phần mềm ERP hàng đầu tại Việt Nam.

2. Tìm hiểu về phân hệ phần mềm kế toán BRAVO

2.1. Tổng quan:

Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán BRAVO là một trong tổng số 11 modules cơ bản của giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp BRAVO 8 (ERP-VN). Do các doanh nghiệp có thể sử dụng riêng phân hệ này như một phần mềm độc lập nên trong nhiều bài viết chúng tôi tạm gọi tắt hoặc theo thói quen gọi của nhiều khách hàng thường gọi “Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán” là Phần mềm kế toán BRAVO. Đây được coi như là trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh nghiệp. Những thông tin dữ liệu từ phân hệ phần mềm này cung cấp sẽ trợ giúp hiệu quả cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch tài chính và đưa ra các quyết định kịp thời–chính xác về thu / chi, đầu tư tài chính.

Phân hệ phần mềm kết nối, liên kết dữ liệu trực tiếp với các phân hệ khác như: “Quản lý Bán hàng”, “Quản lý Mua hàng”, “ Quản lý Sản xuất”, “Quản lý Nhân sự”…

2.2. Tính năng:

Nhờ vào khả năng liên kết dữ liệu đồng bộ, tính năng của phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán (phần mềm kế toán) BRAVO hỗ trợ tác nghiệp vả quản trị đến từng bộ phận.

2.2.1. Kế toán vốn bằng tiền

  • Lập và in phiếu thu/chi/ủy nhiệm chi.
  • Khả năng hạch toán, theo dõi và quản lý theo nhiều loại tiền như VND, USD,..
  • Xử lý và theo dõi mức tín dụng, khế ước đáo hạn,…
  • Quản lý và cảnh báo các quỹ tiền mặt và tiền gửi.
  • Lập và tính lãi suất các khoản vay hoặc các khoản thanh toán quá hạn.
  • So sánh thu/chi giữa kế hoạch và thực tế theo khoản mục, bộ phận.
  • Các báo cáo in gồm có: Sổ quỹ / Sổ kế toán tiền mặt, Nhật ký thu / chi tiền, Sổ tiền gửi, Sổ theo dõi các khoản vay, Bảng tính lãi vay…

2.2.2. Kế toán mua hàng

  • Lập phiếu nhập mua, phiếu bù trừ.
  • Việc kế thừa dữ liệu từ phân hệ phần mềm Quản lý mua hàng, bổ sung thêm hạch toán vào các phiếu sẽ hỗ trợ quản lý tốt việc thanh toán công nợ.
  • Các báo cáo in bao gồm: Sổ theo dõi mua, Sổ chi tiết phải trả, Sổ tổng hợp phải trả, Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán…

2.2.3. Kế toán bán hàng

  • Lập hóa đơn, phiếu bù trừ.
  • Việc kế thừa dữ liệu từ phân hệ phần mềm Quản lý bán hàng, thêm hạch toán vào các phiếu sẽ theo dõi chính xác công nợ, thúc đẩy nhanh việc thu hồi, đưa ra các dự kiến về hạn thu tiền.
  • Các báo cáo in bao gồm: Sổ theo dõi hàng bán, Sổ chi tiết phải thu, Sổ tổng hợp phải thu, Báo cáo công nợ theo hạn thanh toán…

2.2.4. Kế toán tài sản, CCDC

  • Lập phiếu.
  • Việc kế thừa dữ liệu từ phân hệ phần mềm Quản lý tài sản cố định và bổ sung thêm hạch toán giúp quản lý và theo dõi tài sản trong suốt cả quá trình từ hình thành đến khi thanh lý.
  • Phần mềm cho phép tính khấu hao theo nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với các chuẩn mực kế toán đã ban hành.
  • Các báo cáo in bao gồm: Sổ tài sản, Thẻ tài sản, Báo cáo khấu hao tài sản, Báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ…

2.2.5. Kế toán sản xuất, giá thành

  • Lập phiếu nhập thành phẩm.
  • Kế thừa dữ liệu từ phân hệ phần mềm Quản lý sản xuất, bổ sung thêm hạch toán tập hợp chi phí, trên cơ sở đó tính giá thành sản phẩm.
  • Các báo cáo bao gồm: Bảng phân bổ tiền lương / nguyên vật liệu / chi phí sản xuất chung, Bảng phân tích giá thành sản phẩm…

2.2.6. Kế toán Thuế, tiền lương

  • Lập, in và quản lý hóa đơn bằng phần mềm có kết nối với các hệ thống hóa đơn điện tử.
  • Lập, in và quản lý các mức thuế VAT, các sắc thuế theo quy định của Nhà nước.
  • Hạch toán các khoản thu nhập và chế độ lương, phụ cấp, BHYT, BHXH, BHTN cho nhân viên theo từng nhóm, bộ phận.
  • Có khả năng kết chuyển dữ liệu với các hệ thống của Tổng cục thuế.
  • Quản lý toàn bộ nghiệp vụ phát sinh thông qua việc khai báo “Danh mục công trình” và cập nhật “dự toán, định mức công trình và chứng từ phát sinh” hàng ngày liên quan đến công trình thông qua các phiếu thu/chi/nhập/ xuất/phiếu kế toán… Ngoài việc theo dõi tiến độ thực hiện, phần mềm còn kiểm soát, cảnh báo mức độ khẩn liên quan đến công trình.
  • Các báo cáo bao gồm: Sổ chi phí đầu tư, Sổ chi phí ban quản lý dự án, Báo cáo nguồn vốn, Báo cáo thực hiện / quyết toán…

2.2.7. Kế toán tổng hợp

  • Lập và bổ sung “Phiếu kế toán khác”, “Phiếu bù trừ”, “Nhập phát sinh ngoài bảng” đồng thời khai báo “Danh mục loại giao dịch”, “Danh mục tài khoản”, “Loại nghiệp vụ”…
  • Tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá theo từng phát sinh hoặc chứng từ gốc.
  • Thực hiện các tính năng tự động cuối kỳ như: Tạo bút toán cuối kỳ, Tính chiết khấu cuối kỳ, Tạo các bút toán định kỳ…
  • Các báo cáo bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, Sổ cái, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ tổng hợp tài khoản, Các báo cáo theo các hình thức ghi sổ khác nhau (nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ…)

2.3. Điểm nổi bật về công nghệ

– Công nghệ lập trình tiên tiến nhất:

Sản phẩm phần mềm được lập trình bằng ngôn ngữ C# trên công nghệ .NET với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server. Công nghệ sử dụng được nghiên cứu và phát triển bởi Tập đoàn Microsoft.

– Hệ thống mở, thiết kế linh hoạt, tùy biến dễ dàng theo yêu cầu quản trị:

Với thiết kế cấu trúc 3 lớp nên phần mềm BRAVO có thể dễ dàng hiệu chỉnh theo các nhu cầu sử dụng và yêu cầu quản lý đặc thù.

– Giao diện hiện đại, xu hướng tối giản và “phẳng hóa”; tối ưu chạy đa nền tảng

Bắt kịp xu hướng mới của các hệ thống phần mềm khác trên thế giới, giao diện của phần mềm kế toán BRAVO được thiết kế phẳng và tối giản. Điều này tạo ra sự tương thích tối ưu trong truy xuất và hiển thị khi chạy đa nền tảng. Ngoài ra, với thiết kế đặc biệt trong giao diện của BRAVO 8, người dùng có thể thay đổi theme của dashboard, tùy biến các thông số hiển thị cho dashboard theo ý thích (như màu nền, ảnh nền, cỡ chữ, kiểu chữ…).

Phần mềm BRAVO cho phép quản lý truy cập chương trình theo tên đăng nhập và mật khẩu người dùng. Với việc tích hợp công nghệ WCF, phần mềm có khả năng tối ưu vấn đề bảo mật đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhiều chi nhánh khi kết nối truyền nhận dữ liệu giữa các chi nhánh hoặc chi nhánh với Tổng công ty thông qua Internet mà không cần thiết lập WAN hay VPN.

– Đáp ứng việc xử lý Dữ liệu lớn (Big Data) cho khách hàng có lượng dữ liệu phát sinh thường xuyên và liên tục.

– Quy trình xử lý trình tự công việc (WorkFlow):

Phần mềm BRAVO cho phép người dùng tự khai báo, định nghĩa quy trình xử lý tuần tự các công việc, nghiệp vụ cho phù hợp với thực tế. Trình tự thao tác công việc sẽ được tự động luân chuyển theo đúng trình tự công việc đã được thiết kế trên phần mềm.

– Tính liên kết/kết nối với hệ thống khác

Kết nối trực tiếp với phần mềm hỗ trợ kế toán của Tổng cục thuế. Đồng thời kết nối dữ liệu với các hệ thống phần mềm khác thông qua tệp dữ liệu trung gian Excel, CSV, XML… Đặc biệt, phần mềm BRAVO thiết kế để dễ dàng kết nối trực tiếp với các phần mềm khác (database to database).

2.4. Hiệu quả

– Hiệu quả mang lại sau khi ứng dụng thành công Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán BRAVO tại các doanh nghiệp là vô cùng rõ rệt, tác động chi tiết đến từng đối tượng sử dụng.

– Thiết lập quan hệ hợp tác với một nhà cung cấp có thương hiệu uy tín trên thị trường với hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ.

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp phần mềm quản trị tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp với hơn 3.000 khách hàng là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như: Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (THACO), Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO), Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (TISCO), Tổng Công Ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn (SABECO), Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV),…

Thương hiệu cũng như sản phẩm BRAVO cung cấp đạt được nhiều danh hiệu cao quý từ giải thưởng trong ngành CNTT như: Danh hiệu Sao Khuê liên tiếp trong 3 năm liền (2016-2018); Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam trong 4 năm liên tiếp (2015 – 2018).

>>> Tham khảo: Kinh nghiệm triển khai của nhà cung cấp Phần mềm ERP BRAVO

3. Phần mềm kế toán nằm trong hệ thống giải pháp quản trị tổng thể BRAVO 8 ERP

3.1. Ưu điểm vượt trội khi phân hệ quản trị tài chính kế toán BRAVO nằm trong hệ thống giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại phần mềm kế toán dùng cho nhiều doanh nghiệp thuộc các quy mô khác nhau cũng như ở các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, một phần hành kế toán nằm trong hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể thì phần mềm mới có khả năng đáp ứng được những yêu cầu sau, mà một phần mềm kế toán đơn lẻ khó có thể đáp ứng được:

  • Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán BRAVO không chỉ đơn thuần hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ kế toán mà còn mang tính quản trị cao, cụ thể như: xây dựng kế hoạch quản trị tài chính, doanh thu, chi phí cũng như tập hợp dữ liệu để lên hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo nộp cấp trên và báo cáo quản trị, không chỉ hỗ trợ tác nghiệp cho bộ phận kế toán mà cả bộ phận Kế hoạch và Ban lãnh đạo.
  • Để đáp ứng được sự thay đổi và phát triển không ngừng của mỗi doanh nghiệp, cả về “lượng” và “chất”, cũng như sự thay đổi của chế độ kế toán, các quy định và pháp luật, phân hệ Quản lý Tài chính – kế toán BRAVO 8 có khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu, mở rộng thêm tính năng và quy mô phần mềm dựa trên lõi phần mềm cũ… để thay đổi phù hợp như một “chiếc áo” co giãn được, doanh nghiệp hoàn toàn vẫn thoải mái “mặc” nó khi quy mô “lớn lên”.
  • Một phần mềm tốt thôi là chưa đủ, người sử dụng cần biết cách tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tính năng có trên phần mềm, vì vậy phần mềm kế toán BRAVO cung cấp đi kèm dịch vụ hỗ trợ, đào tạo sử dụng, bảo hành bảo trì nhờ đội ngũ hỗ trợ am hiểu nghiệp vụ của khách hàng.
  • Phần mềm kế toán BRAVO dễ dàng kết nối với các phân hệ khác trong hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể (BRAVO 8 ERP-VN).

3.2. Sơ lược về giải pháp phần mềm ERP BRAVO 8

Giải pháp phần mềm ERP BRAVO 8 là phiên bản mới nhất được ra mắt trong thời gian vừa qua. Hệ thống phần mềm được xây dựng theo định hướng QUẢN TRỊ TỔNG THỂ, đáp ứng bài toán quản lý cho NHIỀU NGÀNH NGHỀ, hỗ trợ những tính năng công nghệ mới theo xu thế của doanh nghiệp THỜI ĐẠI 4.0. Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản của một hệ thống Quản trị doanh nghiệp (Quản lý tổng thể hoạt động SXKD theo quy trình của tất cả các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp), phiên bản 8 được bổ sung thêm nhiều tính năng nổi bật cho mỗi phân hệ và nhiều tính năng mở rộng khác.

Các phân hệ cơ bản trong Giải pháp Phần mềm quản trị doanh nghiệp (BRAVO 8 ERP-VN)

>>> Tính năng chi tiết của từng phân hệ trong Giải pháp phần mềm ERP BRAVO

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẨN PHẦN MỀM BRAVO

VP Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà 311-313 Trường Chinh, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân.

Tel: 024 3776 2472; Email: hanoi@bravo.com.vn

VP Đà Nẵng: Tầng 4, 466 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ.

Tel: 0236 363 3733; Email: danang@bravo.com.vn

VP Tp. HCM: Lầu 2, 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3.

Tel: 028 3930 3352; Email: hcm@bravo.com.vn

Website: https://www.bravo.com.vn/

Danh sách khách hàng tiêu biểu xem TẠI ĐÂY.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng