Phần mềm BRAVO và bài toán tại Công ty Chứng khoán


Phần mềm BRAVO – SECURITIES khi ứng dụng tại các đơn vị chuyên về CHỨNG KHOÁN được tùy chỉnh theo đặc thù của các doanh nghiệp trong ngành. Phần mềm BRAVO Securities không chỉ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác tài chính – kế toán công ty chứng khoán theo thông tư 210, mà còn hỗ trợ công tác quản trị như quản lý hợp đồng; xử lý kết nối core giao dịch, quản lý luồng tiến trình thực hiện công việc, kết nối các phòng ban của doanh nghiệp như Phòng nhân sự, Phòng mua hàng… cũng như kết nối tổng hợp dữ liệu từ các chi nhánh, đơn vị thành viên.


>> Xem chi tiết: Phần mềm quản trị cho các công ty Chứng khoán – BRAVO SECURITIESĐặc điểm chung của các công ty chứng khoán


Vì công ty chứng khoán là một loại hình định chế tài chính đặc biệt nên vấn đề xác định mô hình tổ chức kinh doanh của nó có nhiều điểm khác nhau ở các nước. Mỗi nước đều có một mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán riêng, phù hợp với đặc điểm của hệ thống tài chính và tuỳ thuộc vào sự cân nhắc lợi hại của những người làm công tác quản lý nhà nước.


Tuy nhiên, ta có thể khái quát lên ba mô hình cơ bản hiện nay là: mô hình công ty chứng khoán ngân hàng hay mô hình ngân hàng đa năng (bao gồm: Ngân hàng đa năng toàn phần, Ngân hàng đa năng một phần) và công ty chuyên doanh chứng khoán.


Do công ty chứng khoán là một hình thức định chế đặc biệt, có hoạt động nghiệp vụ đặc thù nên về mặt tổ chức nó có nhiều điểm khác biệt so với các doanh nghiệp lĩnh vực khác. Các công ty chứng khoán ở các nước khác nhau, thậm chí trong cùng một quốc gia cũng có tổ chức rất khác nhau tuỳ thuộc vào tính chất công việc của mỗi công ty và mức độ phát triển của thị trường.


Hiệu quả từ việc ứng dụng phần mềm BRAVO


1. Hiệu quả với bộ phận kế toán tài chính:


– Cung cấp công cụ hạch toán và quản trị tài chính cho phòng Kế toán để xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thông tư, quy định cũng như các mẫu biểu của Ủy ban Chứng khoán quy định.


– Hỗ trợ tối đa nghiệp vụ cũng như các Báo cáo Quản trị tài chính khác theo yêu cầu của phòng Kế toán.


2. Hiệu quả với bộ phận mua hàng


– Giảm thiểu tối đa các thủ tục giấy tờ liên quan đến quá trình mua sắm trong doanh nghiệp.


– Tăng cường kiểm soát chất lượng mua, giá cả mua hàng thông qua các quy trình duyệt trên phần mềm.


– Hỗ trợ các Báo cáo Quản trị mua hàng đa dạng hơn, tức thời hơn.


3. Hiệu quả với bộ phận nhân sự


– Cung cấp công cụ cho phòng Nhân sự thực hiện cập nhật toàn bộ biến động phát sinh liên quan đến nhân sự trong doanh nghiệp.


– Cung cấp công cụ để phục vụ cho việc tính lương thưởng cho các bộ phận, đặc biệt là bộ phận môi giới – bộ phận có cơ chế lương thưởng phức tạp, cách tính đa dạng trong các doanh nghiệp chứng khoán.


4. Hiệu quả với Ban Giám đốc


– Cung cấp cho Ban quản trị những thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất toàn bộ hoạt động của các phòng ban/ chi nhánh trong doanh nghiệp.


– Từ các hệ thống Báo cáo phân tích quản trị, các công cụ kiểm soát giao việc trên hệ thống giúp Ban lãnh đạo luôn có cái nhìn tổng thể đến toàn bộ bức tranh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kịp thời.


>> Danh sách các khách hàng tiêu biểu sử dụng phần mềm BRAVO thuộc lĩnh vực Chứng khoán – Tài chính 


Đặc điểm về mặt nghiệp vụ của Chứng khoán MB – MBS


Do đặc thù phần mềm chứng khoán sẽ có 1 hệ thống về mua bán chứng khoán riêng, Phần mềm của BRAVO có nhiệm vụ là chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống đó sang phần mềm BRAVO.


Và với mỗi khách hàng của BRAVO thì có thể dùng những hệ thống khác nhau (các Core riêng). Dữ liệu của các công ty chứng khoán thường có 1 loại chính là giao dịch về tiền và các giao dịch về chứng khoán. Dựa vào các quy định của nhà nước mà các loại dữ liệu ở các hệ thống khác nhau sẽ làm nhiệm vụ tạo ra chứng từ gì và hạch toán như thế nào. Từ đó chuyển dữ liệu qua phần mềm BRAVO để thực hiện tiếp các yêu cầu đặc thù.


Với Chứng khoán MB (MBS) còn có thêm yêu cầu cho phần mềm BRAVO là là đẩy dữ liệu báo cáo tài chính lên tập đoàn (MB Bank). Ngoài ra với MBS còn sử dụng tính lương và hạch toán lương trên chương trình của BRAVO.


>> Bài liên quan: Phần mềm BRAVO cho đơn vị ĐTKD Bất động sản và Xây dựng
>> Tham khảo thêm: Phần mềm quản trị BRAVO ứng dụng trong các ngành nghề đặc thù khác TẠI ĐÂY.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng