Cách tính bảo hiểm xã hội thai sản dễ dàng nhất


Từ ngày 1/7/2017, mức trợ cấp tính tiền bảo hiểm thai sản có sự thay đổi theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP. Bài viết sau sẽ giúp bạn đọc làm rõ khái niệm tiền bảo hiểm thai sản và cách tính tiền bảo hiểm xã hội thai sản theo quy định mới nhất hiện nay.


Tiền bảo hiểm thai sản là gì?


Tiền bảo hiểm thai sản được hiểu là khoản trợ cấp cho người lao động nữ với một lần sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con.


Đây là chế độ nhằm đảm bảo vật chất cho người lao động trong quá trình mang thai và sinh đẻ. Cụ thể, điều kiện để người lao động được hưởng chế độ thai sản (căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014).


1. Người lao động hưởng chế độ thai sản khi thuộc trường hợp:


a.    Lao động nữ mang thai;


b.    Lao động nữ sinh con;


c.    Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;


d.    Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;


e.    Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;


f.     Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.


2. Nếu người lao động thuộc các quy định tại điểm b, c và d như trên, phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi.


3. Đối với người lao động quy định tại điểm b, đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.


Người lao động thỏa mãn các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này mà chấm dứt Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 34, 36 và 38 khoản 1 Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.


Cách tính tiền bảo hiểm xã hội thai sản mới nhất


Cách tính tiền bảo hiểm xã hội thai sản theo Luật Bảo hiểm 58/2014/QH13, được hướng dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, hướng dẫn Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc với các nội dung về các chế độ BHXH bắt buộc; Quỹ BHXH ban hành ngày 29/12/2015.Cụ thể:


– Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.


Đối với người lao động (NLĐ) đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản khi khám thai, sảy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện kế hoạch hóa dân số được tính là mức bình quân tiền lương (tiền công) của các tháng đã đóng BHXH.


Người lao động nữ đi làm tới thời điểm sinh con mà tháng sinh hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ sẽ gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.


(Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Trường hợp thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn.)


– Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày được tính bằng 30% mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.210.000 VND.


Tóm lại, việc tính lương bảo hiểm xã hội thai sản không quá phức tạp. Nhưng vì nó liên quan đến lương và những nghĩa vụ khác nên nếu tích hợp để sử dụng cùng với những vấn đề về lương và nhân sự sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn.


Do vậy, thay vì việc tính lương và bảo hiểm xã hội thủ công, các doanh nghiệp lựa chọn việc sử dụng phần mềm tính bảo hiểm xã hội. BRAVO là một nhà cung cấp phần mềm ERP hàng đầu Việt Nam hiện nay. Với hệ thống phần mềm quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trong đó phân hệ “Quản trị nhân sự – tiền lương – BHXH” là lựa chọn của nhiều đơn vị.


Xem thêm:


>> Phần mềm hướng dẫn cách tính lương bảo hiểm xã hội.


>> Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất hiện nay

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng