Phần mềm kế toán dùng cho nhiều doanh nghiệp phổ biến hiện nay


Nhờ ưu điểm về việc tiết kiệm chi phí, hiện nay hình thức thuê dịch vụ kế toán bên ngoài được áp dụng ở rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt mỗi khi đến thời điểm quyết toán thuế hoạt động này càng diễn ra sôi nổi. Trước tình trạng này, nhu cầu của các kế toán viên về việc mua một phần mềm kế toán dùng cho nhiều doanh nghiệp càng gia tăng.


Các phần mềm kế toán hiện nay


Theo tính năng về sản phẩm, hiện nay thị trường phần mềm kế toán được chia làm hai loại:


–          Phần mềm đóng gói: là phần mềm xây dựng theo các quy định kế toán của Việt Nam và có khả năng đáp ứng được những yêu cầu tác nghiệp cơ bản của việc kế toán nói chung. Phần mềm này không có khả năng thay đổi, hiệu chỉnh nếu doanh nghiệp có phát sinh những yêu cầu nghiệp vụ khác. Ưu điểm của phần mềm này là giá thành rẻ, cài đặt nhanh chóng và chỉ phù hợp với những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Trong các loại phần mềm đóng gói do nhiều đơn vị cung cấp, có một số phần mềm được xây dựng đặc thù theo nhu cầu của các kế toán viên làm việc cho nhiều công ty. Các phần mềm này có thể hỗ trợ nhập liệu và xuất báo cáo cho nhiều công ty độc lập khác nhau.


–          Phần mềm thiết kế mở tùy chỉnh theo yêu cầu: Phần mềm kế toán này với ưu điểm lớn nhất là ngoài việc đáp ứng những yêu cầu kế toán căn bản thì phần mềm còn có khả năng chỉnh sửa theo mọi yêu cầu quản lý đặc thù. Việc đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong tương lai khi có thay đổi về quy mô, cơ cấu được thực hiện dễ dàng. Với đặc điểm này, khi mua phần mềm thiết kế mở tùy biến, nhà cung cấp có thể linh hoạt cài đặt phần mềm kế toán dùng cho nhiều doanh nghiệp theo yêu cầu chi tiết của khách hàng. Chi phí cài đặt của loại phần mềm kế toán này khá cao.Đặc điểm của phần mềm kế toán dùng cho nhiều doanh nghiệp:


Hiện nay trên thị cũng có khá nhiều nhà cung cấp phần mềm, tuy nhiên chỉ có một vài đơn vị nhà cung cấp triển khai phần mềm kế toán đóng gói đặc thù dùng cho nhiều doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng. Mức độ đáp ứng bài toán của các nhà cung cấp phần mềm là khác nhau, trước khi lựa chọn, kế toán viên cần tìm hiểu, xem xét và đánh giá đúng năng lực. Tất nhiên việc quyết định mua gói phần mềm loại này mang lại lợi ích cho những kế toán viên làm “tự do” cùng lúc cho nhiều công ty, cũng đồng nghĩa với việc tính năng của phần mềm có nhiều hạn chế và không thể ứng dụng nó cho tổng thể một doanh nghiệp được.


Các phần mềm kế toán dùng cho nhiều doanh nghiệp từ nhiều nhà cung cấp khác nhau nhưng tựu chung lại vẫn có một số đặc điểm sau:


–          Báo cáo, chứng từ cần được update theo chế độ mới nhất của Kế toán Việt Nam.


–          Kết xuất được báo cáo tài chính độc lập cho nhiều doanh nghiệp.


–          Đối với mỗi đơn vị, phần mềm cần đảm bảo nghiệp vụ kế toán ở một số phần hành cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh như: Kế toán tổng hợp; Kế toán vốn bằng tiền; Tài sản cố định và CCDC; Quản lý hàng tồn kho; Quản lý bán hàng; Hạch toán chi phí và tính giá thành… 


Xem thêm:


>>> Phần mềm Kế toán quản trị BRAVO


>>> Giải pháp phần mềm ERP BRAVO 7.


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng