Phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất tốt nhất – BRAVO


Hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nổi bật lên trong số đó là quy trình quản lý sản xuất. Vậy làm thế nào để nhà quản lý có thể kiểm soát hiệu quả nguyên vật liệu, phụ liệu, hàng tồn kho hay các đơn đặt hàng sản phẩm? Nắm bắt việc thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất đang ở giai đoạn nào?…


Nội dung bài viết dưới đây sẽ đề cập một giải pháp hiệu quả là phần  mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất tốt nhất BRAVO một giải pháp phần mềm ERP – quản trị tổng thể có thể tùy chỉnh thích hợp với mọi quy trình sản xuất của doanh nghiệp.


Trước tiên, bạn có kiến thức tốt về công việc thống kế sản xuất và đọc cần tìm hiểu một vài nét khái quát về hệ thống quản lý sản xuất của nhà máy:


–       Khái niệm: Hệ thống quản lý sản xuất của nhà máy là một hệ thống khép kín, luân chuyển dữ liệu, thành phẩm giữa các bộ phận liên quan trực tiếp và gián tiếp tham gia vào quy trình sản xuất kinh doanh của nhà máy.


–       Vai trò của hệ thống quản lý sản xuất:


+ Hoàn thành chức năng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp.


+ Tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp


+ Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm


+ Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng.


–       Các bộ phận trong hệ thống quản lý sản xuất của nhà máy bao gồm: Bộ phận Kế hoạch sản xuất, Tổ sản xuất, Bộ phận kiểm tra chất lượng, Bộ phận Kho, Kế toán Kho


Sơ đồ quy trình quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuấtMô tả quy trình:


Bước (1): Phòng kế hoạch sản xuất tổng hợp lại các đơn hàng bán đã được duyệt từ văn phòng gửi đến.


Bước (2): Phòng kế hoạch nhập định mức cho từng sản phẩm


Bước (3): Dựa vào định mức phần mềm sẽ đưa ra bảng báo cáo so sánh số lượng vật tư cần đưa vào sản xuất với số lượng tồn kho thực tế nhằm hỗ trợ cho công tác cân đối vật tư. Nếu đủ nguồn lực sản xuất thì thực hiện bước (4). Nếu không đủ thì thực hiện bổ sung vật tư hoặc thông báo lại với phòng kinh doanh.


Bước (4): Từ yêu cầu sản xuất và bảng định mức tiêu hao phòng kế hoạch sản xuất lập đơn hàng sản xuất cho từng tổ sản xuất.


Bước (5): Các tổ căn cứ vào đơn hàng sản xuất nhận được, lập yêu cầu xuất vật tư, công cụ để sản xuất.


Bước (6): Các tổ thực hiện sản xuất theo đơn đặt hàng sản xuất


Bước (7): Đội kiểm tra chất lượng kiểm tra những sản phẩm hoàn thành. Nếu đạt thì thực hiện bước (8), nếu không đạt quay lại thực hiện bước (6)


Bước (8): Đội kiểm tra chất lượng tích hoàn thành những thành phẩm hoàn thành đã đạt chất lượng.


Bước (9): Kế toán kho thực hiện nhập kho những thành phẩm đạt chất lượng.Bài toán quản trị doanh nghiệp sản xuất


Quản trị doanh nghiệp sản xuất hay quản lý doanh nghiệp sản xuất là vô cùng cần thiết cho các doanh nghiệp trong việc theo dõi quá trình sản xuất nội bộ và gia công bên ngoài. Mỗi doanh nghiệp trong từng lĩnh vực SXKD sẽ có một bài toán quản trị với yêu cầu đặt ra riêng. Tựu chung lại, có một số vấn đề thường gặp trong bài toán quản lý doanh nghiệp sản xuất như sau:


  •  Về tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí: các nhà máy thường đặt ở các vị trí khác so với văn phòng làm việc, gây khó khăn trong quản lý tình hình. Bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung tại các phân xưởng và các chi nhánh có nhân viên kế toán tập hợp chứng từ, sau đó chuyển về phòng kế toán trung tâm để tổng hợp.  Như vậy, kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chưa được thực hiện bài bản; Trách nhiệm kiểm soát chi phí chưa gắn liền với người đứng đầu bộ phận phát sinh chi phí.

  • Về phân loại chi phí tại doanh nghiệp còn thiếu đồng bộ. Chi phí trong doanh nghiệp sản xuất gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí hoạt động khác (phân loại theo chức năng hoạt động); Biến phí và định phí (theo cách phân loại ứng xử để kiểm soát chi phí)… Nên việc lập báo kết quả kinh doanh và xác định điểm hòa vốn trong kinh doanh thiếu tính khách quan.

  • Về xây dựng dự toán chi phí: Mỗi năm, các doanh nghiệp sản xuất sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch tổng thể về tiêu thụ và sản xuất chi tiết cho từng quý trong năm dựa trên số liệu và tiêu thụ của năm trước và dự báo tình hình tiêu thụ của năm sau. Từ dự toán kế hoạch tiêu thụ và sản xuất kết hợp với định mức nhân công và định mức tiêu hao vật tư kế toán sẽ lập dự toán các loại chi phí sản xuất như: Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung. Tuy nhiên, các dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý hiện nay chưa được các doanh nghiệp quan tâm triển khai. Hệ thống dự toán của các doanh nghiệp chủ yếu là dự toán tĩnh, chỉ có tác dụng cho công tác kế hoạch hóa, không có tác dụng trong hoạt động kiểm soát.


Phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất


Phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất – BRAVO là một giải pháp quản trị tổng thể, hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong công tác quản lý mọi nguồn lực doanh nghiệp từ nhân lực – tài lực – vật lực; đồng thời trợ giúp các bộ phận khác thao tác nghiệp vụ, chia sẻ thông tin hiệu quả thông qua quy trình công việc đã được quy chuẩn khi thiết kế phần mềm.


Với phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất – BRAVO, người dùng có thể quản lý hiệu quả việc cung cấp nguyên liệu, vật liệu phụ, tình trạng và tiến độ sản xuất của thành phẩm/ sản phẩm dở dang trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, nhà quản lý, người thực hiện công tác điều hành cùng lúc theo dõi được việc thực hiện sản xuất và số lượng hàng tồn kho của một nhà máy hay một công ty sản xuất gia công từ xa trong toàn bộ thời gian diễn ra sản xuất.


Sản phẩm phần mềm quản lý dành cho doanh nghiệp sản xuất của BRAVO là sản phẩm khác biệt với các sản phẩm hiện có trên thị trường bởi khả năng tùy biến. Giải pháp được xây dựng  trên cơ sở ứng dụng công nghệ lập trình .NET và cơ sở dữ liệu SQL Server, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Khi đưa vào vận hành trong doanh nghiệp, mỗi bộ phận và phòng ban tham gia sử dụng sẽ từng bước được tin học hóa các nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý.


Phần mềm ERP BRAVO có khả năng thực hiện hầu hết các phần công việc trong một doanh nghiệp sản xuất từ: Kinh doanh, mua hàng, bán hàng, quản lý kho, sản xuất, nhân sự – tiền lương, tài chính – kế toán… đồng thời kết nối dữ liệu của các phần việc đó thành một thể thống nhất.


Trước nhu cầu tin học hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp sản xuất với quy mô vừa và lớn đang tìm kiếm những phần mềm quản lý không chỉ đáp ứng được bài toán quản trị đề ra, mà còn cam kết bảo mật thông tin chặt chẽ đồng thời dễ dàng mở rộng khi phát triển sau này. Phần mềm quản trị doanh nghiệp sản xuất do BRAVO thiết kế mang tính tư duy của các chuyên gia quản lý, sẽ luôn đáp ứng tốt các yêu cầu của các nhà trị doanh nghiệp sản xuất.


>> Kinh nghiệm triển khai Phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất (BRAVO) cho các khách hàng, xem tại đây.


Xem thêm: Các lợi ích cơ bản có được khi ứng dụng BRAVO vào hệ thống quản trị doanh nghiệp

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng