Phần mềm quản trị doanh nghiệp xây dựng


Tốc độ đô thị hóa ngày một nhanh tại Việt Nam, các công trình từ lớn đến nhỏ mọc lên như nấm. Các doanh nghiệp xây dựng xây dựng cũng từ đó mà phát triển mạnh mẽ hơn. Đặc thù quy trình quản lý của doanh nghiệp xây dựng này ra sao và lựa chọn phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng nào tốt nhất? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề đó trong bài viết này:


1.    Quản lý doanh nghiệp là gì?


Quản trị doanh nghiệp là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra. Quản trị doanh nghiệp là một hoạt động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức. Đó là quá trình nhằm tạo nên sức mạnh gắn liền các vấn đề lại với nhau trong tổ chức và thúc đẩy các vấn đề chuyển động.


Quản trị doanh nghiệp cũng không phải là một khái niệm đơn giản, và để thực hiện tốt quá trình quản trị còn là bài toán đau đầu của nhiều nhà lãnh đạo.


2.    Quy trình quản lý doanh nghiệp


Quy trình quản lý doanh nghiệp là cách thức tốt nhất thực hiện một quá trình công việc để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào. Thực hiện công việc theo quy trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và năng suất. Các rủi ro cũng được phòng ngừa. Các quy trình còn là cơ sở cho việc cải tiến liên tục.


Không có một quy trình chuẩn nào được áp dụng cho mọi doanh nghiệp trong việc quản lý. Quy trình quản lý doanh nghiệp phải được xây dựng dựa thực tế về lĩnh vực ngành nghề, quy mô doanh nghiệp, mục tiêu hoạt động… và đôi khi cả quan điểm quản lý từ nhà quản trị.


Nhưng tất cả mọi quy trình quản lý trong doanh nghiệp cần giúp doanh nghiệp đặt các mục tiêu cơ bản như: Quản lý doanh nghiệp bằng các quy trình, Bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý và hiệu quả, Cải thiện sự hài lòng của khách hàng, Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ mới trong thời gian nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất, Tăng lợi thế cạnh tranh, Giảm chi phí quản lý và Gia tăng lợi nhuận.


3.    Đặc thù trong quản lý doanh nghiệp xây dựng


Ngành xây dựng hoạt động ở một số lĩnh vực chủ yếu như: thiết kế, thi công và quản lý các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các công trình nhà nhiều tầng và các công trình công nghiệp. So với các ngành sản xuất khác, ngành xây dựng có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật đặc trưng, được thể hiện rất rõ ở sản phẩm xây lắp và quá trình sáng tạo ra sản phẩm của ngành.


Sản xuất xây lắp là hoạt động xây dựng mới, mở rộng, khôi phục, cải tạo lại hay hiện đại hóa các công trình hiện có thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân như công trình giao thông thủy lợi, các khu công nghiệp, các công trình quốc phòng, công trình dân dụng khác. Đây là hoạt động nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho mọi ngành trong nền kinh tế.


Những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau sẽ có những đặc thù quản lý không giống nhau. Đặc thù quản lý doanh nghiệp xây dựng bao gồm những điểm cơ bản sau:


  • Vốn đầu tư lớn và thời gian thực hiện dự án thường kéo dài: việc huy động và quản lý vốn đầu tư cho các dự án có sự tham gia của nhiều đối tượng, với nhiều hình thức huy động khác nhau (vốn chủ đầu tư, góp vốn, vốn vay từ các tổ chức tài chính,…) làm cho nghiệp vụ quản lý, theo dõi lãi suất trở nên phức tạp hơn.

  • Thể chế chính trị, pháp luật ảnh hưởng trực tiếp: theo đó, việc quản lý các văn bản, xử lý các nghiệp vụ trong hoạt động nội bộ doanh nghiệp phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

  • Các sản phẩm là dị biệt, khác nhau về giá trị, về vị trí xây dựng, về thiết kế, về hướng,… dẫn tới việc quản lý, theo dõi và kinh doanh cũng phải có các quy trình, chính sách vận hành riêng biệt.

  • Các quy trình, chính sách liên quan tới bán hàng, quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng cũng đặc biệt quan trọng.


>>> Xem thêm đặc thù quản lý và những giải pháp tổng giải quyết bài toán tronh các doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh BĐS


4.    Phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựngĐặc điểm chung của các doanh nghiệp sản xuất là địa bàn, phạm vị sản xuất kinh doanh phân tán tại nhiều địa điểm, khu vực khác nhau (văn phòng, nhà máy, kho bán hàng, chi nhánh,… ). Do vậy, yêu cầu của phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng phải là các giải pháp tổ chức, phân luồng dữ liệu để thuận tiện trong các công tác nghiệp vụ, chặt chẽ trong việc quản lý các vấn đề phát sinh và tổng hợp mọi hoạt động trong hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của khách hàng.


Phần mềm quản lý trong doanh nghiệp xây dựng phải là hệ thống khép kín và toàn diện. Phần mềm đó cần đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý, các quy trình áp dụng tại các doanh nghiệp xây dựng như: theo dõi quá trình đầu tư dự án, theo dõi quá trình xây dựng dự án, theo dõi quá trình phân phối dự án, chăm sóc khách hàng của dự án… 


>>> Xem thêm phần mềm quản lý doanh nghiệp BRAVO 7 – ERP

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng