Yêu cầu của các phần mềm quản trị nhân sự hiệu quả hiện nay


Nhân sự là một trong những chìa khóa thành công của rất nhiều doanh nghiệp. Do vậy, làm thế nào để tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp để giữ chân nhân tài là việc các nhà quản trị luôn đau đầu. Từ việc hiểu được các mô hình quản trị nhân sự trong doanh nghiệp từ đó đặt ra những đặc tả yêu cầu phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả hiện nay là cách để lựa chọn nhà cung cấp tốt.


1.    Các vấn đề quản trị nhân sự trong doanh nghiệp


Những khó khăn, hạn chế trong quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam đặt ra yêu cầu cần phải thay đổi cơ bản cách thức hoạt động quản trị con người trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần có hệ thống quản trị nhân sự trong doanh nghiệp với những chính sách về: tuyển dụng, đào tạo, trả lương, đánh giá, đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp phù hợp.


 • Về chính sách tuyển dụng: cần phải chuẩn bị kỹ, thực hiện tốt quá trình tuyển chọn các ứng cử viên nhằm tìm kiếm, thu hút và lựa chọn những người có đủ các tiêu chuẩn thích hợp cho các vị trí và các chức danh phù hợp. Có thể trực tiếp tuyển dụng các nguồn từ bên ngoài và trong nội bộ doanh nghiệp hoặc có thể áp dụng các giải pháp thay thế tuyển dụng.

 • Đào tạo và phát triển nhân sự: Cần phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp họ hoàn thành tốt nhất công việc được giao và nâng cao trình độ bản thân.

 • Đánh giá năng lực thực hiện công việc và đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp: Các nhà quản trị nhân sự phải kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động để đưa ra mức thù lao hợp lý theo quy định của Luật Lao động và chính sách tiền lương mà Nhà nước ban hành; tổ chức huấn luyện những người làm công tác đánh giá. Hiệu quả của công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc phụ thuộc nhiều vào những người làm công tác đánh giá.


>> Nhân tài trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.


2.    Các mô hình quản lý nhân sự trong doanh nghiệp


Có nhiều mô hình quản lý doanh nghiệp khác nhau dựa trên nhiều tiêu thức đánh giá phân loại. Tùy theo quy mô, tầm nhìn và đặc trưng văn hóa, ban lãnh đạo sẽ chọn mô hình quản lý phù hợp. 2 mô hình quản ly nhân sự trong doanh nghiệp phố biến: là Đồng đẳng và phân cấp (Hay còn gọi là quản lý chiều ngay và chiều dọc). Liên quan đến những quyết định mang tính chiến lược, mô hình quản lý theo chiều ngang và theo chiều dọc sẽ được tiếp cận rất khác nhau. Với mô hình quản lý chiều dọc, các quyết định sẽ được thực hiện từ trên xuống dưới theo mức độ quan trọng giảm dần. Mô hình này đặc biệt hiệu quả với những công ty lớn, bởi mọi quyết định sẽ được tiến hành nhanh chóng, dễ dàng hơn so với việc phải chờ đợi ý kiến thống nhất của tất cả mọi người. Trong khi đó, các công ty quy mô nhỏ hoặc các công ty startup lại lựa chọn mô hình quản lý theo chiều ngang. Những công ty này chỉ có một lớp nhân viên nên mọi người đều có quyền đưa ra quyết định.3.    Đặc tả yêu cầu phần mềm quản lý nhân sự


Yêu cầu chung đối với phần mềm quản lý nhân sự là: Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp. Hỗ trợ tính năng của các phòng ban khác như: Phòng tổ chức, phòng kế toán, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp.


Đặc tả yêu cầu phần mềm quản lý nhân sự cụ thể phải hỗ trợ được các phần cơ bản như sau:


 • Quản lý hồ sơ nhân viên: Tổng quan hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin nhân viên, cập nhận quan hệ nhân thân, Quá trình học tập, quan hệ xã hội, kinh nghiệm làm việc…

 • Quản lý nhân sự: Quản lý hợp đồng lao động, quản lý phòng ban, quản lý thay đổi chức vụ nhân viên, quản lý lương từng nhân viên, Quản lý phụ cấp và khoản khấu trừ nhân viên thay đổi theo thời gian, quản lý khen thương, kỷ luật, quản lý nghỉ việc và đi làm lại, báo cáo thống kê…

 • Quản lý bảo hiểm: Quản lý bảo hiểm xã hội, quản lý bảo hiểm y tế, quản lý mức đóng bảo hiểm, báo cáo thống kê…

 • Theo dõi chấm công: Lấy dữ liệu chấm công, quản lý máy chấm công, quản lý chấm công theo chức vụ, quản lý chấm công nhóm ca theo nhân viên, quản lý ngày nghỉ, quản lý chuyên cần, báo cáo thống kê…

 • Theo dõi tính lương: Quản lý tiền tạm ứng, quản lý tiền vay, quản lý mức trả tiền vay, quản lý bảng lương, thống kê báo cáo.

 •  Theo dõi tuyển dụng: Quản lý hợp đồng lao động, quản lý phòng ban nhân viên, quản lý chức vụ nhân viên, quản lý mức lương nhân viên, quản lý khen thưởng, kỷ luật…

 • Quản lý đào tạo: Quản lý kế hoạch đào tạo, theo dõi kế hoạch đào tạo, quản lý nhân viên, khóa đào tạo, quản lý kết quả đào tạo…

 • Quản lý tuyển dụng: Quản lý kế hoạch tuyển dụng, quản lý đợt tuyển dụng, quản lý các vòng tuyển dụng, cập nhật ứng viên, theo dõi tuyển dụng, quản lý kết quả tuyển dụng


4.    Các phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả hiện nay


Để quản lý được phần lớn các vấn đề trên, doanh nghiệp cần lựa chọn được cho mình một phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả. Phân hệ phần mềm Nhân sự – Tiền lương – BHXH của BRAVO giúp CBNV bộ phận chuyên trách tính chính xác, đúng và đầy đủ các khoản lương, thưởng, BHXH… và quản lý hiệu quả nguồn nhân sự trong doanh nghiệp. Kết hợp cùng giải pháp ERP mà BRAVO cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và quản lý hiệu quả.


>> Phần mềm quản trị nhân sự – tiền lương – BHXH hiệu quả hiện nay ở BRAVO.

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng