Lưu ý khi áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018


Mới đây, Chính phủ vừa công bố 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, có hiệu lực từ 1/1/2018. Các Nghị định trên nhằm thực hiện các Hiệp định thương mại song phương và đa phương của Việt Nam, theo đó có một số điểm cần lưu ý khi thực hiện.Cần lưu ý khi thực hiện Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2018


Thời hạn của các biểu thuế mới


Thời hạn của các biểu thuế mới kéo dài tới 04 – 05 năm và chính thức được áp dụng từ năm 2018 đến năm 2022/2023. 


Cụ thể, thời gian áp dụng như sau: 


– Hiệp định với Nhật Bản: Từ 01/01/2018 đến 31/3/2018; từ 01/4 năm này đến 31/3 của năm tiếp theo;


– Hiệp định với Ấn Độ: từ 01/01/2018 đến 30/12/2018, từ 31/12/2018 đến 31/12/2019, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020, từ 01/01/2021 đến 30/12/2021 và từ 31/12/2021 đến 30/12/2022;


– Các Hiệp định còn lại: theo giai đoạn từ 01/01 đến 31/12 từng năm.


Những hàng hóa không được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt: khi các mã HS mà cột thuế suất ký hiệu là “*” (dấu sao) thì không được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt tại thời điểm tương ứng.


Nước không được hưởng ưu đãi


Đối với các mặt hàng nhập khẩu từ nước có thể hiện ký hiệu tên nước (được quy định tại các Nghị định tương ứng), không được áp dụng mức thuế suất ưu đãi tại Biểu thuế ưu đãi đặc biệt tương ứng. 


Thuế nhập khẩu trong và ngoài hạn ngạch thuế quan


Hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan, thì mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được áp dụng đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan. Chi tiết xem tại Biểu thuế kèm theo từng Nghị định.


Mức thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch sẽ áp dụng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu.


04 điều kiện hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt


Thứ nhất: Hàng hóa phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo 10 Nghị định (trừ một số quy định cụ thể khác).


Thứ hai: Là hàng hóa được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định vào Việt Nam. 


Thứ ba: Là những hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu vào Việt Nam.


Thứ tư: Hàng hóa phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) theo đúng quy định.


Các Biểu thuế sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2018.


Có thể bạn quan tâm:


>> Điểm mới trong điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics


Nguồn Tổng cục Hải quan 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng