Nhắc nhở: 07 công việc kế toán cần làm trong tháng 01/2017

Tháng 1 là thời điểm trong năm các kế toán viên có rất nhiều việc cần phải hoàn thành như đăng ký thang bảng lương, xây dựng quy chế lương trong năm, hoàn thành các thủ tục nộp tờ khai thuế… Ngày nay, với sự giúp sức của các phần mềm kế toán, những việc làm này trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn không thể quên những công việc sau: 

Nhắc nhở: 07 công việc kế toán cần làm trong tháng 01/2017

Thứ nhất: Đăng ký thang bảng lương với phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng, và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Theo đó, mức lương tối thiểu của các vùng đều tăng, và nếu như thang bảng lương của bạn đang áp dụng cho năm 2016 không còn phù hợp, bạn sẽ phải làm lại và nộp lại thang bảng lương cho phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Thứ hai: Xây dựng quy chế lương cho năm 2017.

Nếu như quy chế lương của bạn năm 2016 xây dựng, mức lương cơ bản bằng với mức lương tối thiểu vùng, thì năm 2017 bạn sẽ phải xây dựng lại quy chế lương. Bởi mức lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng lên theo nghị định 153/2016/NĐ-CP (Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2017 – Nghị định 153/2016/NĐ-CP).

Thứ ba: Soạn thảo phụ lục Hợp đồng Lao động cho năm 2017.

Khi lương của người lao động thay đổi, đồng nghĩa bạn sẽ phải soạn thảo phụ lục Hợp đồng điều chỉnh lại mức lương cho người lao động.

Thứ tư: Soạn thảo quyết định tăng lương cho người lao động năm 2017.

Khi thực hiện việc các việc trên, thì việc thứ tư bạn cũng không thể bỏ qua là soạn thảo quyết định tăng lương cho người lao động.

Thứ năm: Làm thủ tục báo tăng mức đóng Bảo hiểm.

Nếu mức đóng Bảo hiện cho người lao động hiện tại thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2017, bạn sẽ phải làm thủ tục báo tăng mức đóng Bảo hiểm cho người lao động.

Thứ sáu: Nộp tờ khai thuế.

– Nộp tờ khai thuế tháng 12/2016:

Nếu công ty bạn kê khai thuế theo tháng, bạn nộp tờ khai thuế tháng 12/2016 chậm nhất vào ngày 20/01/2017, gồm: Tờ khai thuế GTGT, TNCN, Báo cáo sử dụng hóa đơn và các tờ khai khác.

– Nộp tờ khai thuế quý 4/2016:

Nếu công ty bạn kê khai thuế theo quý, bạn nộp tờ khai thuế quý 4/2016 chậm nhất vào ngày 30/01/2017, gồm: Tờ khai thuế GTGT, TNCN, Báo cáo sử dụng hóa đơn và các tờ khai khác.

Thứ 7: Nộp tiền thuế

– Nếu công ty bạn kê khai thuế theo tháng, và phát sinh số thuế phải nộp của tháng 12/2016, bạn nộp tiền thuế chậm nhất vào ngày 20/01/2017.

– Nếu công ty bạn kê khai thuế theo quý, và phát sinh số thuế phải nộp của quý 4/2016, bạn nộp tiền thuế chậm nhất vào ngày 30/01/2017.

– Nộp tiền lệ phí môn bài: Chậm nhất ngày 30/01/2017 nộp tiền lệ phí môn bài cho năm 2017. Lệ phí môn bài năm 2017 có nhiều thay đổi.

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2016:(Đọc kỹ trường hợp này, kẻo bị phạt nhé các bạn) Theo quy định tại điều 17 thông tư 151/2014/TT-BTC:

Lưu ý:

– Không phải làm và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý, nhưng doanh nghiệp vẫn phải căn cứ vào kết quả SXKD để tạm nộp tiền thuế hàng quý. Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán  (tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán).

– Trước đây, do không có quy định cụ thể về phạt đối với số thuế tạm nộp hàng quý, nên các doanh nghiệp thường khai số thuế TNDN tạm nộp hàng quý là không phải nộp, sau đó đến cuối năm khi làm quyết toán mới nộp tiền thuế TNDN, nhưng giờ đã được quy định rõ ràng.

– Ngày 30/01/2017 vào đúng ngày 03 Tết, các bạn chủ động nộp tờ khai trước để ăn Tết cho ngon nhé.

Xem thêm: 

>> Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016.

Nguồn: Nguyễn Biên Cương

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng