Quốc hội thảo luận kế hoạch 10 triệu tỷ đồng tái cơ cấu nền kinh tế


Tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV tập trung vào các nội dung về kinh tế, ngân sách, với một trong những nội dung trọng tâm là thảo luận kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.


Hôm nay 31/10, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc mới với các nội dung thảo luận ở tổ về: dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.


Trong các phiên làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp từ ngày một đến 3/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về: Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; các vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách; việc sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…


Trong quá trình thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.


Trước đó, báo cáo Quốc hội về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết nguồn lực để thực hiện kế hoạch này nằm trong khuôn khổ các nguồn lực huy động chung của nền kinh tế, dự kiến khoảng 10,57 triệu tỷ đồng.


Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá 14


Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá 14


Ngày 4/11, Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.


>> Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Nguồn: vnexpress.net

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng