Tổng hợp các cách đóng Bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu


Trong năm 2019, người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể lựa chọn đóng 1 lần, đóng hàng tháng, hay 3 tháng… cho nhiều năm để được hưởng lương hưu.


Dựa theo Khoản 1, Điều 9, Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính Phủ, thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể chọn một trong 6 phương thức sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:


1. Đóng BHXH hàng tháng


Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng bằng 22% mức thu nhập của tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.


Lưu ý, mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng và thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.2. Đóng BHXH 3 tháng một lần


Mức đóng theo cách này được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 3.


3. Đóng BHXH 6 tháng một lần


Với cách này, mức đóng bằng mức đóng hàng tháng nhân với 6.


4. Đóng BHXH 12 tháng một lần


Mức đóng BHXH được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 12.


>> Xem thêm: Áp dụng quy định mới hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội


5. Đóng BHXH một lần cho nhiều năm về sau nhưng đóng không quá 5 năm một lần


Khi này, mức đóng sẽ được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.


6. Đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu


Những cá nhân tham gia BHXH đã thỏa mãn điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo quy định, nhưng vì lý do nào đó thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.


Mức đóng BHXH được xác định theo công thức: bằng tổng mức đóng các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.


Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng từ 3 tháng trở lên, nhưng thời gian sau đó lại ngưng tham gia BHXH tự nguyện và chuyển qua đóng BHXH bắt buộc, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết hay Tòa án tuyên bố là đã chết thì sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó. Số tiền được hoàn trả này được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có); và sẽ trả cho người tham gia BHXH tự nguyện hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động.


Có thể bạn quan tâm:


>> Chi tiết quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN


Theo Vietnamnet


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng