Điều kiện tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng


Nghị định số 58/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể 06 điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021.


Theo đó, có 06 điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng được quy định trong Nghị định số 58/2021/NĐ-CP, gồm:


Thứ nhất, có hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như: Có ít nhất 2 đường truyền số liệu, mỗi đường truyền của 1 nhà cung cấp dịch vụ; có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, hệ thống phần mềm tin học và các giải pháp kỹ thuật thực hiện được hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng đối với tối thiểu 5 triệu khách hàng vay; có cơ sở hạ tầng thông tin có khả năng tích hợp, kết nối được với hệ thống thông tin của tổ chức tham gia; có phương án bảo mật an toàn thông tin; có phương án dự phòng thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn khi cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng quá 4 giờ làm việc.


Thứ hai, vốn điều lệ có tối thiểu từ 30 tỷ đồng.Thứ ba, có người quản lý doanh nghiệp, thành viên ban kiểm soát đảm bảo đáp ứng những yêu cầu sau: không phải là người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên, người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; hoặc đã từng bị thu hồi giấy chứng nhận.


Đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty phải có bằng đại học hoặc trên đại học và có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin.


Thành viên HĐQT, thành viên hội đồng thành viên, thành viên hợp danh có bằng đại học hoặc trên đại học, trong đó ít nhất 50% số thành viên có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin.


Tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) có bằng đại học, hoặc trên đại học và có ít nhất 2 năm giữ chức vụ quản lý, điều hành công ty hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin.


Thành viên của ban kiểm soát phải có bằng đại học hoặc trên đại học và có tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin.


Thứ tư, có phương án kinh doanh đảm bảo và không kinh doanh ngành nghề khác ngoài hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.


Thứ năm, có ít nhất 15 tổ chức tham gia là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân). Các tổ chức tham gia không có cam kết cung cấp thông tin tín dụng với công ty thông tin tín dụng khác.


Thứ sáu, có văn bản thỏa thuận về nội dung cung cấp thông tin, sản phẩm thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với các tổ chức tham gia. Trong đó, những văn bản này tối thiểu phải đề cập đến các thông tin sau: Nội dung, phạm vi thông tin tín dụng được cung cấp; nghĩa vụ thông báo, thỏa thuận với khách hàng vay về việc sử dụng thông tin tín dụng của khách hàng vay; nguyên tắc, phạm vi, mục đích sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng; trách nhiệm của các bên trong việc rà soát, đối chiếu, kiểm tra chất lượng và lưu giữ thông tin tín dụng; trách nhiệm của các bên trong việc điều chỉnh, sửa chữa sai sót trong quá trình cập nhật, truyền đưa, xử lý, lưu giữ, khai thác và sử dụng thông tin tín dụng; trách nhiệm và sự phối hợp của các bên khi giải quyết điều chỉnh sai sót về thông tin tín dụng của khách hàng vay; xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp…


>> Tham khảo: Top 05 phần mềm kế toán tốt nhất thị trường Việt Nam
>> Bài liên quan: Mức xử phạt mới nhất đối với vi phạm hành chính kế toán


Theo Tạp chí tài chính

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng