Một loạt chỉ tiêu mới đảm bảo tăng trưởng 6,7% được Chính phủ đề ra


Nhận định mức tăng trưởng tiềm năng 6,7% cho các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một loạt các chỉ tiêu mới cho công, nông nghiệp và dịch vụ.


Kết quả tổng kết tình hình kinh tế Quý I cho thấy, mức tăng trưởng kinh tế còn thấp, tuy nhiên Chính phủ vẫn rất quyết tâm với mục tiêu 6,7% tăng trưởng kinh tế đặt ra vào cuối năm. Vừa qua, trong không khí của kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV vừa khai mạc, ý chí thực hiện bằng được mục tiêu này còn thể hiện rõ ràng hơn nữa.


Một loạt chỉ tiêu mới đảm bảo tăng trưởng 6,7% được Chính phủ đề ra


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề ra một loạt chỉ tiêu mới đảm bảo mức tăng trưởng 6,7% năm 2017


Tại Báo cáo và trong các hội nghị, các vị lãnh đạo đất nước đều đồng tình rằng vấn đề tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 6,7% mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính điều này sẽ ảnh hưởng đến cân đối vĩ mô của nền kinh tế, ảnh hưởng tới chỉ số kinh tế vĩ mô như: thu, chi, bội chi ngân sách Nhà nước, vấn đề nợ công cũng như chỉ số việc làm và thu nhập cho người lao động.


Qua đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Phó thủ tướng, Bộ trưởng, Trưởng ngành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên giao ban, cập nhật tình hình và chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp phấn đấu đạt mục tiêu đề ra trong từng ngành, từng lĩnh vực để cuối cùng đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%.


Một số chỉ tiêu được Thủ tướng cụ thể yêu cầu như:


– Khu vực nông nghiệp cần tăng trưởng 3,05%, trong đó, xuất khẩu nông sản đạt trên 33 tỷ USD;


– Khu vực công nghiệp và xây dựng cần tăng trưởng 7,91%, trong đó khu vực công nghiệp tăng 8%, xây dựng tăng 10,5%,


– Khu vực dịch vụ cần tăng trưởng 7,19%, trong đó khách du lịch tăng 30%.


Trong số các Bộ được giao các nhiệm vụ mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng nhắc đến khá nhiều. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến từ các Phó thủ tướng, các Bộ, ngành để khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017 đề ra.


Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng yêu cầu tổng hợp Báo cáo và các Bộ, ngành. Trong khi đó, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải thì phải thực hiện báo cáo cho Chính phủ tình hình tiến độ từng chỉ tiêu tăng trưởng tại các Phiên họp Chính phủ hàng tháng.


Bên cạnh những điều trên, người đứng đầu Chính phủ cũng thống nhất sẽ tăng cường thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài… để giúp mục tiêu 6,7% trở thành hiện thực.


Xem thêm bài viết khác:


>>Nhiều tin vui cho doanh nghiệp từ cam kết giảm phí của Chính phủ.


Theo Cafebiz

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng