Quy định mới về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp trên TTCK Việt Nam


Nội dung trên là một trong những quy định nổi bật Bộ Tài chính đề ra tại Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 về hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.Theo đó, kể từ ngày 16/08/2021 tới đây, các nhà đầu tư nước ngoài mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại 01 ngân hàng lưu ký được phép kinh doanh ngoại hối để thực hiện hoạt động đầu tư trên TTCK Việt Nam.


Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ở 01 ngân hàng lưu ký sẽ được phép kinh doanh ngoại hối để thực hiện hoạt động phát hành, hay hủy chứng chỉ lưu ký và các hoạt động khác có liên quan dựa trên quy định của pháp luật.


Tuy nhiên, cần lưu ý về việc nhận vốn ủy thác thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để tiếp nhận vốn của các nhà đầu tư nước ngoài không có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP). Với trường hợp này, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp sẽ đứng tên công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.


Ngoài ra, tất cả hoạt động chuyển tiền để thực hiện giao dịch, đầu tư, hay các thanh toán khác mà có liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài và hoạt động của tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài; lãi được chia, nhận và sử dụng cổ tức, mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài (nếu có), cũng như các giao dịch có liên quan khác sẽ đều phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.


Việc đóng, mở, sử dụng và quản lý tài khoản vốn đầu tư gián tiếp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.


>> Xem thêm: Các doanh nghiệp đang dùng phần mềm quản lý chứng khoán nào?
>> Tin liên quan: Vietnam Report: 8 ngành có cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trên thị trường


Theo Tạp chí tài chính

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng