Dịch vụ đi kèm phần mềm

Chăm sóc định kỳ khách hàng

Với mục tiêu cung cấp dịch vụ chất lượng toàn diện, đảm bảo đem tới sự hài lòng tuyệt đối, BRAVO đã thiết lập bộ phận Chăm sóc Khách hàng chuyên nghiệp. Bên cạnh việc xử lý và hỗ trợ theo các vụ việc phát sinh, hoạt động chăm sóc sẽ được thực hiện định kỳ theo các mốc thời gian đảm bảo sự phù hợp với từng nhóm đối tượng Khách hàng.

Chăm sóc vụ việc phát sinh

Khi có vụ việc phát sinh (như khiếu nại của khách hàng, báo lỗi phần mềm, …) nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

 • Ghi nhận vụ việc lên hệ thống phần mềm nội bộ của BRAVO
 • Chuyển lại cho các bộ phân chuyên môn xử lý.
 • Kiểm tra tiến độ các vụ việc.
 • Xác nhận hoàn thành vụ việc với khách hàng
 • Lưu y trữ các đánh giá của khách hàng vào hệ thống phần mềm nội bộ của BRAVO.

Chăm sóc định kỳ

Định kỳ theo thời gian, nhân viên chăm sóc khách hàng của BRAVO sẽ thực hiện các nghiệp vụ hỏi thăm khách hàng để ghi nhận các ý kiến, đề xuất… trên cơ sở đó phân loại và chuyển các bộ phận chuyên môn xử lý các yêu cầu này. Bao gồm các bước:

 • Liên lạc bằng điện thoại, gửi Email…với khách hàng.
 • Nắm bắt các yêu cầu, phân loại và chuyển cho các bộ phận chuyên môn xử lý.
 • Xác nhận với các bộ phận và hẹn khách hàng thời gian hoàn thành công việc.
 • Kiểm tra tiến độ các công việc đã hẹn với khách hàng.
 • Xác nhận hoàn thành công việc đã xử lý với khách hàng
 • Lưu y trữ các đánh giá của khách hàng vào hệ thống phần mềm nội bộ của BRAVO. .

Song song với việc cung cấp một sản phẩm tốt, BRAVO cũng chú trọng tập trung vào việc đáp ứng một dịch vụ chất lượng toàn diện, đảm bảo đem tới sự hài lòng tuyệt đối nơi Khách hàng.

  tư vấn khách hàng