Dịch vụ đi kèm phần mềm

Chỉnh sửa – Cài đặt – Đào tạo và Chuyển giao phần mềm

Là một dịch vụ cốt lõi trong quá trình cung cấp phần mềm nên việc Chỉnh sửa, cài đặt, đào tạo và chuyển giao được BRAVO xây dựng theo một quy trình chuẩn, đảm bảo tính hiệu quả. Phần lớn thời gian trong giai đoạn này khách hàng sẽ làm việc và tương tác trực tiếp cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, từng bước giải quyết các bài toán đã thống nhất từ ban đầu.

Dịch vụ Chỉnh sửa – Cài đặt – Đào tạo và Chuyển giao phần mềm bao gồm:

Khảo sát và tư vấn giải pháp phần mềm (trung bình 6 buổi):

 • Nhận hồ sơ và nghiên cứu các thông tin đã trao đổi với khách hàng (từ bộ phận kinh doanh và kỹ thuật tư vấn giải pháp).
 • Khảo sát kỹ thuật chi tiết hiện trạng của khách hàng.
 • Tư vấn và đưa ra các giải pháp về kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hạch toán… để xử lý các bài toán quản lý của khách hàng.
 • Lập và ký với khách hàng “BIÊN BẢN KHẢO SÁT”.
 • Căn cứ vào thông tin, hồ sơ đã khảo sát, các CBNV kỹ thuật của BRAVO phân tích, nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý các bài toán quản lý của khách hàng.
 • Thống nhất với khách hàng về thời gian hiệu chỉnh và cài đặt phần mềm.
 • Cùng khách hàng thống nhất và lập “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN”.

Chỉnh sửa và cài đặt phần mềm (trung bình 1 tháng):

 • Khảo sát kỹ thuật chi tiết hiện trạng của khách hàng.
 • Chính thức lập phương án thiết kế và hiệu chỉnh phần mềm.
 • Tiến hành sửa đổi phần mềm: Cấu trúc dữ liệu, cấu trúc chương trình, màn hình nhập liệu, tính năng nghiệp vụ…
 • Kiểm tra tính đúng đắn của việc thiết kế, hiệu chỉnh và sửa đổi phần mềm.
 • Cài đặt phần mềm vào hệ thống máy tính của khách hàng (Kết thúc việc này, hai bên sẽ ký “BIÊN BẢN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM”)

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm (trung bình 6 buổi/phần hành):

 • Giới thiệu tổng quát về Phần mềm, các thao tác chung khi sử dụng phần mềm như thêm mới chứng từ, sửa chứng từ, đình chỉ đối tượng, …
 • Hướng dẫn người sử dụng khai báo các tham số hệ thống của chương trình.
 • Hướng dẫn người sử dụng thực hiện công việc hàng ngày: Nhập dữ liệu, chứng từ, đơn hàng, hợp đồng….
 • Kiểm tra tính đúng đắn của việc nhập dữ liệu.
 • Hướng dẫn thực hiện công việc cuối kỳ: tính khấu hao, tính giá thành, tính giá vốn…
 • Hướng dẫn cách thức lên báo cáo và lấy số liệu từ phần mềm.
 • Hướng dẫn thực hiện các thao tác cuối kỳ/năm trên phần mềm (khóa sổ, kết chuyển dữ liệu, sao lưu – bảo mật dữ liệu…).
 • Hai bên ký “BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐÀO TẠO PHẦN MỀM”.

Hỗ trợ sử dụng phần mềm (trung bình 3 tháng)

 • Sau đào tạo, nguời dùng sẽ trực tiếp sử dụng chương trình vào công việc. Tuy nhiên do mới sử dụng nên sẽ còn nhiều vướng mắc. Lúc này, các chuyên gia của BRAVO sẽ hỗ trợ trực tiếp để giải quyết các vấn đề khi phát sinh.
 • Các hình thức hỗ trợ cơ bản gồm: Hướng dẫn qua điện thoại – Email; hỗ trợ xử lý thông qua chương trình truy cập trực tuyến trên Internet hoặc chuyên gia BRAVO sẽ trực tiếp đến văn phòng của khách hàng để hỗ trợ…
 • Ngoài ra suốt quá trình sử dụng người dùng có thể thường xuyên trao đổi với nhân viên BRAVO để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc một cách tốt nhất.

Nghiệm thu tổng thể phần mềm:

Đây là bước đánh dấu kết thúc quá trình chuyển giao giải pháp phần mềm theo hợp đồng đã được hai bên ký kết, bao gồm:

 • Hai bên rà soát Công việc đã thực hiện và các Biên bản đã ký
 • Chuyển giao các tài liệu liên quan đến Hợp đồng (GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN, ĐĨA CÀI ĐẶT).
 • Cùng khách hàng ký biên bản “NGHIỆM THU PHẦN MỀM”.

Song song với việc cung cấp một sản phẩm tốt, BRAVO cũng chú trọng tập trung vào việc đáp ứng một dịch vụ chất lượng toàn diện, đảm bảo đem tới sự hài lòng tuyệt đối nơi Khách hàng.

  tư vấn khách hàng