Dịch vụ đi kèm phần mềm

Bảo hành & bảo trì phần mềm

Nội dung bảo hành / bảo trì

  • Phần mềm BRAVO sẽ được bảo hành miễn phí trong 18 tháng (thời gian này có thể thay đổi tùy vào điều khoản bảo hành). Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, BRAVO sẽ cung cấp các gói bảo trì phần mềm cho thời gian tiếp theo.
  • Trong thời gian bảo hành / bảo trì nếu có sự thay đổi về mẫu biểu, chế độ, chính sách của Nhà nước, lỗi phần mềm phát sinh,… thì BRAVO sẽ cập nhật và sửa lỗi mà khách hàng không phải chịu thêm bất kỳ một khoản phí nào.

Phương thức bảo hành / bảo trì

  • Khi có thông báo của khách hàng về sự cố chương trình, BRAVO sẽ căn cứ vào tính chất, tầm quan trọng của thông báo để thực hiện khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của chương trình bằng một trong các biện pháp sau:
  • Cử cán bộ đến trực tiếp khắc phục sự cố hoặc lỗi đối với phần mềm đã cài đặt.
  • Thông qua điện thoại, Email hoặc các chương trình truy cập trực tuyến qua Internet sẽ hướng dẫn cho cán bộ sử dụng cách thức khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của phần mềm.
  • Gửi chương trình khắc phục sự cố cho khách hàng. Với những sự cố như: VIRUS, Máy chủ gặp sự cố… tùy theo mức độ và điều khoản hợp đồng, BRAVO sẽ tiến hành cài lại phần mềm cho khách hàng. Thông thường các yêu cầu bảo hành của khách hàng được xử lý ngay trong ngày.

Khách hàng là người đánh giá trung thực và khách quan nhất về sản phẩm và dịch vụ của các nhà cung cấp phần mềm.

Song song với việc cung cấp một sản phẩm tốt, BRAVO cũng chú trọng tập trung vào việc đáp ứng một dịch vụ chất lượng toàn diện, đảm bảo đem tới sự hài lòng tuyệt đối nơi Khách hàng.

    tư vấn khách hàng