Giá thành sản phẩm – Bài toán “muôn thuở” trong các doanh nghiệp sản xuất


Giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất


Giá thành sản phẩm: là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất và quản lý sản xuất, phản ánh kết quả sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất, là căn cứ quan trọng để xác định giá bán và xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất.


Xác định được giá thành sản phẩm có vai trò vô cùng quan trọng trong bất cứ doanh nghiệp nào, cụ thể đó là:


– Tính giá thành góp phần xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, qua đó là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh của từng sản phẩm, ngành hàng, từng bộ phận và toàn doanh nghiệp.


– Tính giá thành sản phẩm, giúp các nhà quản trị làm tốt công tác hoạch định và kiểm soát chi phí ở từng nơi phát sinh phí (từng phòng ban, từng phân xưởng, từng hoạt động…)


– Tính giá thành còn trợ giúp các nhà quản trị trong các nỗ lực nhằm giảm thấp chi phí sản phẩm, có giải pháp cải tiến sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.


– Tính giá thành sản phẩm còn là cơ sở để các nhà quản trị xây dựng một chính sách giá bán hợp lý, có tính cạnh tranh và là cơ sở cho nhiều quyết định tác nghiệp khác.


Việc tính giá thành luôn là một bài toán đau đầu trong các doanh nghiệp đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất có quy trình sản xuất phức tạp, nhiều công đoạn, có sự tham gia của nhiều bộ phận… Lựa chọn phần mềm quản lý sản xuất để hỗ trợ công tác này là một giải pháp mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay lựa chọn. Với sự đa dạng về lĩnh vực cũng như quy trình sản xuất đặc thù của các doanh nghiệp, phần mềm BRAVO có khả năng tùy chỉnh để phù hợp với mọi yêu cầu đó.



Phần mềm BRAVO và tính năng tính giá thành sản phẩm


Phân hệ quản lý sản xuất – Tính giá thành sản phẩm nằm trong hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp của BRAVO giúp kết nối quy trình quản lý từ đơn đặt hàng bán hoặc kế hoạch kinh doanh; khai báo và quản lý BOM; hoạch định nhu cầu vật tư; cập nhật và kiểm soát tiến độ sản xuất; thống kê sản lượng theo kế hoạch sản xuất/lệnh sản xuất, vận hành quy trình kiểm tra/đánh giá chất lượng sản phẩm; kiểm soát tiêu hao vật tư,… giúp ban lãnh đạo kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động quản lý sản xuất của doanh nghiệp.


Trong phân hệ này, phần mềm BRAVO hỗ trợ việc khai báo các công đoạn sản xuất của đơn vị, sản phẩm công trình, yếu tố chi phí… Sau đó chương trình sẽ Cập nhật dữ liệu như: điều chuyển công đoạn, dở dang sản phẩm, yếu tố…


Tính giá thành sản phẩm là một phần quan trọng của Quản lý sản xuất. Phần mềm BRAVO hỗ trợ chức năng tính giá thành cho các sản phẩm, công trình đồng thời sau khi tính giá xong chương trình sẽ tự động áp giá cho các phiếu nhập, xuất thành phẩm trong kỳ.


Các bước cơ bản tính giá thành trên phần mềm


 



Bước 1: Khai báo danh mục liên quan. Việc khai báo sẽ bao gồm: Khai báo Danh mục tài khoản, Khai báo Danh mục vật tư, Khai báo Danh mục công đoạn, Khai báo Danh mục trung tâm chi phí, Khai báo Danh mục yếu tố chi phí chung và tiền lương, Khai báo Danh mục sản phẩm và giá thành kế hoạch.


Bước 2: Khai báo phương pháp tập hợp và phân bổ.


Bước 3: Khai báo số dư, dở dang đầu kỳ (nếu có): Việc khai báo dở dang đầu kỳ chỉ áp dụng cho tháng đầu tiên của kỳ hạch toán. Tại các kỳ sau, số dư đầu kỳ sẽ là số dư của cuối kỳ trước.


Bước 4: Khai báo số dư, dở dang cuối kỳ (nếu có): Việc khai báo dở dang cuối kỳ phải tiến hành hàng tháng (nếu có) cho từng sản phẩm, yếu tố dở dang thực tế trên dây chuyền sản xuất.


Bước 5: Tập hợp và phân bổ cho nhiều đối tượng giá thành: Sử dụng khi muốn phân bổ một loại chi phí cho nhiều công đoạn tính giá thành hoặc cho chi tiết các sản phẩm ở nhiều công đoạn khác nhau.


Bước 6: Thực hiện tính giá thành vào cuối kỳ kế toán. Đây là những bước tính giá thành chuẩn, tùy thuộc vào từng doanh nghiệp mà phần mềm khi triển khai sẽ có những điều chỉnh mở rộng hay chi tiết hơn để phù hợp với đặc thù sản xuất của doanh nghiệp.


Phần hành này trên phần mềm BRAVO không chỉ hỗ trợ tính được giá thành sản phẩm mà còn giúp các doanh nghiệp lên các báo cáo cần thiết ví dụ như: Báo cáo chi tiết giá thành theo yếu tố, Bảng tính giá thành và các nhân tố tăng giảm giá thành hay là Sổ chi tiết tài khoản 154…


BRAVO đã triển khai thành công giải pháp phần mềm trong đó có Quản lý sản xuất – Tính giá thành sản phẩm, giúp cho công việc quản lý sản xuất trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn ở nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam. Tiêu biểu như Tập đoàn Hòa Phát, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG…


Có thể bạn quan tâm:


>> Xem thêm Phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp vừa và lớn


>> Chi tiết Nội san BRAVO Focus số 40


Theo Nội san BRAVO Focus số 40


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng