Nghị định 182/2013/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng


Nghị định 182/2013/NĐ-CP : quy định mức lương tối thiểu vùng:– Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng I;

– Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng II;

– Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng III;

– Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng IV.Mức lương này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014. Nghị định trên có hiệu lực ngày 31/12/2013


 


Xem thêm: 


 


>> Thông tư 141/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, thuế GTGT.


>>> Phần mềm ERP của BRAVO. 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng