Chính phủ đặt mục tiêu GDP cho giai đoạn 2021-2025 tăng 6,5-7%


5 trên tổng số 21 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu được Quốc hội giao ở đầu nhiệm kỳ không đạt, trong đó tốc độ bình quân của cả giai đoạn còn thấp hơn 0,6 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra 6,8%.


Tại Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ vừa được trình Quốc hội cho biết có 16 chỉ tiêu đạt và vượt, 5 chỉ tiêu không đạt trong tổng số 21 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao.Sự xuất hiện của dịch bệnh Covid-19 


Cụ thể, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, những cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch; bội chi, nợ công giảm mạnh. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục. Hệ thống pháp luật cơ bản được hoàn thiện. Việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đúng hướng, thu nhiều kết quả tích cực, thực chất. Kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Tình tình an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; hoạt động văn hóa phát triển; công bằng xã hội đạt ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng. Hoạt động xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm mạnh; vượt trước thời hạn hơn 2 năm.


Tuy nhiên, Chính phủ cũng chỉ ra trong báo cáo rằng giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thấp hơn 0,8 điểm phần trăm so với mục tiêu 6,8% của kế hoạch. Những hạn chế, tồn tại do nhiều nguyên nhân nhưng báo cáo Chính phủ chỉ ra nguyên nhân chủ yếu do tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; năng lực nội tại của nền kinh tế còn thấp; thiên tai, dịch bệnh… tác động mạnh và thường xuyên hơn, đặc biệt khi sự xuất hiện của dịch Covid-19 đầu năm 2020. Ngoài ra, một số cơ chế, chính sách còn bất cập, chậm được sửa đổi, bổ sung. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi còn yếu kém, chưa chặt chẽ, hiệu quả…


Trong bối cảnh và những thách thức trên, Chính phủ dự kiến về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tổng quát là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô bền vững, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.


Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới cao hơn mức bình quân của 5 năm giai đoạn vừa qua (2016-2020). Cụ thể, tính tới năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp với nền kinh tế được nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả; chất lượng và năng suất lao động tăng rõ rệt. Đồng thời, tình hình trước mắt, Chính phủ cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế để bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân với tinh thần xuyên suốt là “không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 


Để thực hiện được mục tiêu tổng quát vừa nêu, có 23 chỉ tiêu chủ yếu được Chính phủ đề ra, tăng 2 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016-2020. Một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%; bội chi NSNN bình quân 3,7% GDP; đóng góp của TFP vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số.


Bên cạnh đó, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cũng được Chính phủ đưa ra để tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm bám sát và cụ thể hóa Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh yế xã hội 5 năm 2021-2025 đã được Đại hội XIII của Đảng thông qua.


Trong đó, “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, linh hoạt theo tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên và quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch. Chiến lược vaccine cũng được đề cập khẩn trương thực hiện một cách toàn diện, phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế khả thi, hiệu quả cũng được nhắc đến trong báo cáo lần này.


Ngoài ra, Chính phủ còn đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số. Nền kinh tế trong giai đoạn tới được định hướng phát triển theo hướng độc lập, tự chủ, nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu.


Việc cơ cấu lại tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhà nước và hoạt động đầu tư công sẽ được thực hiện quyết liệu và hiệu quả hơn trong giai đoạn này. Hoạt động sắp xếp lại khối các doanh nghiệp nhà nước sẽ phải hoàn thành vào 2025. Chính phủ cũng tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Những dự án đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP), trước hết là BOT được đẩy mạnh triển khai theo nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Hoạt động thu hút FDI sẽ ưu tiên dự án có công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường, quản trị hiện đại, có khả năng lan tỏa phát triển; tăng cường liên kết giữa các vùng kinh tế, giữa khu vực kinh tế trong nước và nước ngoài.


Giai đoạn tới, Chính phủ cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hệ thống hạ tầng giao thông (đường bộ cao tốc, đường hàng không, đường sắt, đường thủy) ở các vùng kinh tế trọng điểm và vùng khó khăn. Qua đó, hạ tầng năng lượng; hạ tầng đô thị cũng được phát triển theo hướng tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long, vùng Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên. Từ đó, kỳ vọng kề sự thay đổi hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội được phát triển hài hòa và thúc đẩy phát triển hạ tầng số, hạ tầng kết nối các phương thức vận tải, logistics, phát triển đô thị và kinh tế đô thị.


Theo CafeF


>> Tìm hiểu: Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp – Phần mềm ERP BRAVO
>> Tin liên quan: GDP quý II/2021 ước tính tăng 6,61%

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng