Hơn 13,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 8/2020


Sau 8 tháng đầu năm 2020, cả nước đã ghi nhận trên 88,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, so với cùng kỳ năm trước giảm 2%. Riêng trong tháng 8/2020, có hơn 13,4 nghìn doanh nghiệp (DN) thành lập mới trên cả nước.


Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 88,7 nghìn DN đăng ký thành lập mới có tổng số vốn đăng ký là 1.225,2 nghìn tỷ đồng, số lao động DN đăng ký là 694,9 nghìn lao động. So với cùng kỳ năm trước, số liệu ghi nhận giảm 2% về số DN , tăng 6,5% về vốn đăng ký và giảm 16,5% về số lao động.


Riêng tháng 8/2020, cả nước có hơn 13,4 nghìn DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 288,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 96,3 nghìn lao động; tăng 1,5% về số DN, tăng 20,7% về vốn đăng ký và tăng 5,4% về số lao động so với tháng trước.


Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bình quân vốn đăng ký một DN thành lập mới trong tháng 8 đạt 21,6 tỷ đồng, tăng 18,9% so với tháng trước và tăng 59,2% so với cùng kỳ năm 2019.


Cũng trong tháng 8, cả nước còn ghi nhận 4.775 DN quay trở lại hoạt động, giảm 1,3% so với tháng trước và tăng 200,9% so với cùng kỳ năm 2019. Số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 3.102 DN; có 3.424 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 11,6% và tăng 63,4%; có 1.416 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 5,9% và tăng 9,3%; có 3.917 DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 14,7% và tăng 134,4%.


8 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.697 DN thành lập mới, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; có hơn 26,3 nghìn DN thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 7,7%; có 60,6 ngàn DN thuộc khu vực dịch vụ, giảm 6,3%.>> Tổng quan về giải pháp phần mềm ERP  ứng dụng trong doanh nghiệp vừa và lớn


Các lĩnh vực có số DN thành lập mới tăng trở lại có thể kể đến như: Sản xuất phân phối điện, nước, gas có 3.394 DN, tăng 247% so với cùng kỳ năm trước; khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác 7.724 DN, tăng 1,9%; khai khoáng 454 DN, tăng 1,1%.


Lĩnh vực có DN thành lập mới giảm như: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 29,3 nghìn DN, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2019; xây dựng 11,4 nghìn DN, giảm 1,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo 11,1 nghìn DN, giảm 3,2%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác 4.537 DN, giảm 14%; kinh doanh bất động sản 4.331 DN, giảm 19,6%; vận tải, kho bãi 3.633 DN, giảm 4,9%;


Dịch vụ lưu trú và ăn uống 3.433 DN, giảm 20,3%; lĩnh vực thông tin truyền thông 2.506 DN, giảm 2,1%; lĩnh vực giáo dục và đào tạo 2.355 DN, giảm 13,2%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 865 DN, giảm 9,9%; hoạt động nghệ thuật, vui chơi, giải trí 584 DN, giảm 36,7%; nhóm y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 597 DN, giảm 2,3%.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống kê số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 8 tháng đầu năm 2020 là gần 34,3 nghìn DN, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm trước; 24,2 nghìn DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 5,9%; 10,4 nghìn DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,9%, trong đó, có 9,2 nghìn DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 3,8%; 168 DN có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 11,3%.


Các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có gần 3,8 nghìn DN; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.175 DN; xây dựng có 897 DN; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 675 DN; kinh doanh bất động sản có 620 DN; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 589 DN; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác có 566 DN; vận tải, kho bãi có 431 DN; giáo dục, đào tạo có 396 DN; thông tin truyền thông có 379 DN.


Trong 8 tháng, cả nước còn có 30,6 ngàn DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước.


Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dịch Covid-19 mới xuất hiện trở lại vào cuối tháng 7/2020 nên chưa ảnh hưởng quá nặng nề đến tâm lý cộng đồng DN, số DN thành lập mới trong tháng 8 vẫn tăng 1,5% so với tháng trước, vốn đăng ký tăng 20,7%.


Theo Tạp chí tài chính


Thông tin liên quan:


>> Kinh tế Việt Nam khả năng sẽ phục hồi từ quý II/2021


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng