Lưu ý khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN năm 2018


Mới đây, Tổng cục Thuế đã có những hướng dẫn cụ thể về nội dung cần lưu ý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nhằm thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2018.>> Thay đổi về mức lương tối thiểu vùng năm 2019.


>> Cập nhật lịch nộp các báo cáo Thuế năm 2019.


Cụ thể, tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân thực nhận từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018 chính là mức thu nhập chịu thuế TNCN phải quyết toán năm 2018.


Các khoản tiền nhà ở, tiền nước, tiền điện và các dịch vụ kèm theo (nếu có) không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, nước, điện và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, khu kinh tế cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.


Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc, thì mức thu nhập chịu thuế được căn cứ vào tiền thuê nhà, hoặc các chi phí khấu hao, tiền điện, tiền nước kèm các dịch vụ khác. Công thức tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.


Đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay, các khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay, tuy nhiên không được vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, tiền điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập).


Tổng cục Thuế lưu ý thêm, những khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế phải được tổng hợp tại danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.


Có thể bạn quan tâm:


>> Một số điểm đáng chú ý về thuế GTGT năm 2019.


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng