Quy trình kế toán doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và lớn

Kế toán doanh nghiệp sản xuất là một phạm trù ngành nghề đặc thù và giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và lớn yêu cầu xử lý về nghiệp vụ càng phức tạp và khó khăn hơn; đòi hỏi trình độ chuyên môn của kế toán viên cao mới đáp ứng được yêu cầu của công việc.

1.      Tìm hiểu khái niệm kế toán doanh nghiệp sản xuất là gì?

Kế toán doanh nghiệp sản xuất là quá trình xác định, ghi chép tổng hợp và báo cáo các thông tin kinh tế trong quá trình sản xuất kinh doanh cho Ban lãnh đạo. Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất bao gồm các phần hành: Kế toán bán hàng, Kế toán mua hàng, Kế toán Tài sản – Công cụ dụng cụ, Kế toán vốn bằng tiền, Kế toán Tiền lương – BHXH, Kế toán Kho, Kế toán thống kê sản xuất – tính giá thành, Kế toán tổng hợp.

2.      Quy trình kế toán doanh nghiệp sản xuất

– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán của Pháp luật Việt Nam.

– Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính và nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ.

– Theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản để có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm về tài chính, kế toán trong doanh nghiệp.

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán để tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định chiến lược kinh doanh cho Ban lãnh đạo.

– Có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục, cung cấp thông tin, số liệu Kế toán cho cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

Trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán thống kê sản xuất – tính giá thành là một phần hành có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để công việc kế toán sản xuất đạt được hiệu quả tốt nhất, trước tiên kế toán viên cần vạch ra cho mình một quy trình chuẩn để thực hiện và tối thiểu cần phải đảm được các yêu cầu sau:

– Tập hợp và phân bổ chính xác, kịp thời các loại chi phí sản xuất theo từng đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành. Trên cơ sở đó, tiến hành kiểm tra tình trạng thực hiện cá định mức và dự toán chi phí của sản xuất.

– Tính toán chính xác giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ hoán thành. Đồng thời thống kê, phản ánh lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, nhập kho hay tiêu thụ.

– Cung cấp, chia sẻ các tài liệu cần thiết cho các bộ phận có liên quan.

3.      Kế toán doanh nghiệp sản xuất hiệu quả

Để hoạt động kế toán doanh nghiệp sản xuất đạt hiệu quả cao, trong quá trình thực hiện cần đảm bảo tốt một số yêu cầu sau:

– Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc.

– Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được phản ánh một cách chi tiết và đầy đủ vào chứng từ, sổ sách kế toán và Báo cáo Tài chính.

– Thông tin, dữ liệu phải được phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định.

– Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin số liệu kế toán.

– Có sự phân loại, sắp xếp thông tin kế toán theo những tiêu chuẩn, trình tự nhất định.

Trong các doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và lớn, để hoạt động kế toán đạt hiệu quả cao nhất, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn ứng dụng giải pháp phần mềm kế toán quản trị BRAVO. Nhờ tính năng tùy chỉnh dễ dàng, công nghệ lập trình tiên tiến phần mềm kế toán BRAVO đã đáp ứng được nhiều bài toán đặc thù khó khăn ở những doanh nghiệp lớn. Đặc biệt với phần hành Quản trị sản xuất – Giá thành trong Giải pháp tổng thể của BRAVO, đã giúp các doanh nghiệp nâng cao rõ rệt hiệu suất, giảm thiếu tối đa những chi phí phát sinh không đáng có trong các doanh nghiệp sản xuất.

Xem thêm:

1. Phần mềm kế toán quản trị BRAVO

2. Phân hệ Phần mềm quản lý sản xuất – Tính giá thành sản phẩm BRAVO

3. Góc chia sẻ: Kinh nghiệm làm kế toán sản xuất.


News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng