Bổ sung phân hệ Quản lý Kiểm soát Chất lượng (QC) trên BRAVO 8R3 (ERP-VN)

Nhận thấy rằng việc bổ sung phân hệ Quản lý Kiểm soát chất lượng trên hệ thống giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp là một yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tại bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào thì bài toán thường thấy là tất cả các nguyên vật liệu đầu vào đều phải trải qua quá trình kiểm định chất lượng trước khi nhập kho. Tất cả các sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm trước khi được xuất bán ra thị trường cũng đều phải trải qua quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nghiêm ngặt. BRAVO đã tập trung nghiên cứu, phân tích, thiết kế và từ đó xây dựng thêm phân hệ Quản lý Kiểm soát Chất lượng (QC) trên phiên bản BRAVO 8R3 (ERP-VN). Đây là một module hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ đem tới cho Quý khách hàng một trải nghiệm toàn diện trong quy trình quản lý và vận hành của doanh nghiệp.

1. Đặc điểm chung của phân hệ Quản lý Kiểm soát chất lượng (QC)

 • Phân hệ giúp cho bộ phận QC của công ty có thể kiểm soát và quản lý quá trình kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp
 • Bản chuẩn được thiết kế dựa trên việc xây dựng bài toán chung áp dụng cho hầu hết các loại hình doanh nghiệp nên với các bài toán cụ thể đặc thù trên từng sản phẩm sẽ được BRAVO Customize theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.
 • Các tính năng tự động tạo phiếu có thể kế thừa dữ liệu từ kết quả kiểm tra chất lượng, hỗ trợ nhân viên bộ phận kho nhiều thao tác thủ công.
 • Hỗ trợ tác nghiệp đến các bộ phận: Mua hàng, Bán hàng, Sản xuất, Kho, Ban lãnh đạo

2. Tính năng quản lý nổi bật trên phân hệ Quản lý Kiểm soát chất lượng

2.1. Quản lý IQC

IQC là viết tắt của Input Quality Control, có nghĩa là kiểm soát chất lượng đầu vào. Mục đích của IQC là kiểm soát chất lượng đầu vào sao cho đảm bảo đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn và quy định về số lượng và chất lượng. Tính năng quản lý IQC được kiểm soát thông qua:

 • Phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào:

Trước khi cho nhập kho nguyên vật liệu đầu vào, bộ phận mua hàng hoặc bộ phận kho lập phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào để bộ phận QC tiến hành kiểm tra chất lượng.

 • Phiếu Kiểm tra chất lượng đầu vào:

Sau khi nhận được Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào, bộ phận QC tiến hành thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào bằng các phương pháp kiểm đếm, đo đạc, thử mẫu,… để xác định được các thông số thực tế và ghi nhận kết quả kiểm tra trên phiếu kiểm tra chất lượng.

Phiếu Kiểm tra chất lượng đầu vào

Giao diện Phiếu kiểm tra chất lượng đầu vào

 • Nguyên vật liệu không phù hợp:

Trên thực tế, sau khi nguyên vật liệu được kiểm tra xong và nhập kho vẫn phát hiện ra các nguyên vật liệu còn lỗi, các lỗi này chủ yếu được ghi nhận từ phản ánh của các bộ phận sản xuất. Từ đó phần mềm cung cấp phiếu Nguyên vật liệu không phù hợp để thống kê, ghi nhận các lỗi còn phát sinh này, đồng thời xác định loại lỗi và phương án xử lý, từ đó làm cơ sở để lên các báo cáo đánh giá chất lượng kiểm tra đầu vào.

Phiếu Nguyên vật liệu không phù hợp

Giao diện Phiếu Nguyên vật liệu không phù hợp

2.2. Quản lý PQC

PQC là viết tắt của Process Quality Control, nghĩa là kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất. Mục đích chính của PQC là kiểm soát quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy định đã đặt ra. Tính năng quản lý PQC được kiểm soát thông qua:

 • Phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất:

Trước khi cho nhập kho sản phẩm hoàn thành, bán thành phẩm sản xuất trên dây chuyền, bộ phận sản xuất lập phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất để bộ phận QC tiến hành kiểm tra chất lượng.

 • Phiếu Kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất:

Sau khi nhận được Yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất, bộ phận QC tiến hành thực hiện kiểm tra chất lượng các sản phẩm hoàn thành, bán thành phẩm trên dây chuyền bằng các phương pháp kiểm đếm, đo đạc, kiểm thử,… để xác định được các thông số thực tế và ghi nhận kết quả kiểm tra trên phiếu kiểm tra chất lượng.

Giao diện Phiếu Kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất

Giao diện Phiếu Kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất

 • Biên bản hủy sản phẩm lỗi:

Sau khi kiểm tra chất lượng, các thành phẩm, bán thành phẩm không đạt yêu cầu và không thể sửa chữa hay tái sử dụng thì không thể nhập kho, khi đó cần lập Biên bản hủy sản phẩm sản xuất để ghi nhận. Biên bản hủy sản phẩm lỗi trợ giúp lưu trữ và hiển thị các thông tin liên quan đến hủy sản phẩm. Hỗ trợ lấy dữ liệu từ Thống kê sản xuất: lấy các dòng vật tư có dữ liệu cột Phế phẩm.

Biên bản hủy sản phẩm lỗi

Giao diện Biên bản hủy sản phẩm lỗi

2.3. Quản lý OQC

OQC là viết tắt của Output Quality Control, nghĩa là kiểm soát chất lượng đầu ra. Mục đích của OQC là xác định các sản phẩm làm ra đạt yêu cầu chất lượng trước khi được giao cho khách hàng. Tính năng quản lý OQC được kiểm soát thông qua:

 • Phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu ra:

Trước khi cho xuất kho hàng hóa, thành phẩm bán ra, bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu ra để bộ phận QC tiến hành kiểm tra chất lượng.

Phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu ra

Phiếu Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu ra

 • Phiếu Kiểm tra chất lượng đầu ra:

Sau khi nhận được Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu ra, bộ phận QC tiến hành thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa, thành phẩm bằng các phương pháp kiểm đếm, đo đạc, kiểm thử,… để xác định được các thông số thực tế và ghi nhận kết quả kiểm tra trên phiếu kiểm tra chất lượng.

Phiếu Kiểm tra chất lượng đầu ra

Phiếu Kiểm tra chất lượng đầu ra

 • Biên bản hủy sản phẩm lỗi:

Sau khi kiểm tra chất lượng, các hàng hóa không đạt yêu cầu xuất bán và không thể sửa chữa hay thanh lý cần lập Biên bản hủy sản phẩm bán để ghi nhận, lưu trữ và hiển thị các thông tin liên quan đến hủy sản phẩm.

Biên bản hủy sản phẩm lỗi

Biên bản hủy sản phẩm lỗi

 • Sản phẩm không phù hợp:

Ghi nhận lọt lỗi được phản hồi từ các bộ phận/ khách hàng sau quá trinh OQC

Trên thực tế, dù trước khi xuất bán hàng hóa đã được kiểm tra chất lượng cũng không tránh khỏi tới tay khách hàng vẫn có lỗi có thể do kiểm tra lọt lỗi hoặc do quá trình vận chuyển, lưu trữ tại kho khách hàng. Các phản ánh thường thông qua ghi nhận từ bộ phận bán hàng, khi này bộ phận kho thống kê các sản phẩm không phù hợp, từ đó tìm nguyên nhân và tìm phương án khắc phục để tránh lặp lại các lỗi.

Phiếu ghi nhận Sản phẩm không phù hợp

Phiếu ghi nhận Sản phẩm không phù hợp

Với việc bổ sung Phân hệ Quản lý Kiểm soát chất lượng (QC) sẽ trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm… ngăn ngừa việc sản xuất những sản phẩm và cấu kiện có phẩm chất kém. Đồng thời sẽ tiết kiệm thời gian, công sức trong việc sản xuất, lưu thông hàng hóa và giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Chi tiết các tính năng mới trên BRAVO 8R3 (ERP-VN), cập nhật TẠI ĐÂY.

>>> Xem thêm: Tính năng đầy đủ của phân hệ Quản lý Kiểm soát chất lượng (QC) trên BRAVO 8R3 (ERP-VN)

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng