Lưu ý về điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới


Hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ, nội dung về điều kiện thực hiện cùng các mức xử phạt vi phạm hành chính liên quan vừa được ban hành.


Kinh doanh dịch vụ kế toán (căn cứ Luật Kế toán 2015) là việc cung cấp dịch vụ: làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập Báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới


Theo Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ (Nghị định hướng dẫn một số điều Luật Kế toán, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài), khi có nhu cầu cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau mới được thực hiện đăng ký dịch vụ:


  • Điều kiện 1: được cấp phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

  • Điều kiện 2: có văn bản của cơ quan quản lý hành nghề dịch vụ kế toán (cơ quan quản lý NN về kế toán hoặc tổ chức nghề nghiệp) nơi doanh nghiệp nước ngoài đóng trụ sở chính xác nhận không vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán và quy định pháp luật khác của nước ngoài trong thời hạn 3 năm trước thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới;

  • Điều kiện 3: có ít nhất 02 người được Bộ Tài chính Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;

  • Điều kiện 4: có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các kế toán viên hành nghề tại Việt Nam;

  • Điều kiện 5: không bị xử phạt vi phạm hành chính trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam.


Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam sau khi đã đăng ký và được Bộ Tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp đó cũng phải duy trì đủ 5 điều kiện trên trong suốt thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam


Khi không đáp ứng đủ 1 trong 5 điều kiện đó, đi kèm với các văn bản hết hiệu lực, trong vòng 20 ngày kể từ ngày không còn đủ điều kiện theo quy định, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài cần thông báo cho Bộ Tài chính.


Quy định về hình thức xử phạt


Bên cạnh đó, quy định mới nhất tại Nghị định  41/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/5/2018, hành vi vi phạm quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cũng sẽ bị xử phạt nặng.


Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu phát hiện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài có hành vi giả mạo, tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ để đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam.


Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:


  • Cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam;

  • Tiếp diễn hành vi kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam khi đã tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán, bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam. Ngoài ra, các bên có thể phải  chịu hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam trong thời gian từ 03-06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Đồng thời, buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm này.


Có thể bạn quan tâm:


>> Chính sách thuế, kế toán, kiểm toán quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2018.


Theo Tạp chí tài chính

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng